O activitate vizând mobilizarea/facilitare a persoanelor aflate în risc de excluziune socială va avea loc vineri, 10 noiembrie 2017, începând cu ora 13.00, la sediul Centrului Social situat pe strada Progresului nr.28., în cadrul proiectului ”Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin abordarea Dezvoltării Locale plasată sub Responsabilitatea Comunității în Municipiul Carei”, se arată într-un anunţ postat pe pagina de Facebook a Primăriei Carei.

proiect POCU

Beneficiarii proiectului, Municipiul Carei, împreună cu Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare și SC Agenda Setting SRL, informează asupra stadiului implementării proiectului cu titlul ”Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin abordarea Dezvoltării Locale plasată sub Responsabilitatea Comunității în Municipiul Carei” și cofinanțat de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele :
1. Cresterea cu 30% a numarului de persoane apartinand categoriilor defavorizate care sunt vizate de masurile si operatiunile integrate cuprinse in strategia de dezvoltare locala, in intervalul de timp 2017-2020 ;
2. Implicarea a cel putin 100 de reprezentanti ai grupurilor defavorizate in procesele de imbunatatire a situatiei socio-economice la nivelul zonelor urbane marginalizate, in intervalul de timp 2017-2020 ;
3. Creșterea cu 10% a numărului de parteneri care oferă suport social persoanelor defavorizate pentru reducerea riscului de excluziune socială, în intervalul de timp 2017-2020.
Obiectivul general al proiectului îl reprezinta diminuarea numarului de persoane aflate in risc de excluziune sociala din zonele urbane marginalizate ( Zona urbana marginalizata Carei Danko Pista ,Independentei ,Somes-Uzinei )si zonele functionale ce le sunt asociate acestora in Municipiul Carei, in contextul elaborarii strategiei de dezvoltare locala si aplicarii mecanismelor DLRC. O implementare eficienta si eficace a proiectului va genera o strategie de dezvoltare locala care plaseaza in responsabilitatea actorilor locali relevanti modelarea propriului drum de viitor, urmarind mobilizarea resurselor comunitare existente si generarea altora noi pentru a sustine masurile si operatiunile integrate ce vizeaza reducerea numarului de persoane cu risc de excluziune sociala.
Efectele pozitive pe termen lung vizate prin acest proiect sunt cresterea standardului de viata pentru fiecare membru al comunitatii si crearea unei plase de siguranta astfel incat nici o persoana aflata in nevoie sa nu fie exclusa de la oportunitatile de suport social oferite de municipalitatea Carei si partenerii sai.
Activitatile principale in cadrul proiectului conform Cererii de finantare sunt:
– Inregistrarea juridica a GRULULUI DE ACTIUNE LOCALA (GAL);
– Animarea / mobilizarea partenerilor locali si a persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala de pe teritoriul SDL;
– Delimitarea teritoriului SDL cu identificarea zonelor distincte incluse in teritoriu ;
– Elaborarea strategiei de dezvoltare locală .
Activitate în cadrul proiectului propusa pentru VINERI 10.11.2017:
Vor fi abordate următoarele subiecte: (1)delimitarea teitoriului, identificarea zonelor distincte incluse în SDL și declararea ZUM din teritoriu, precum și elaborarea Studiului de referință, (2) pricipalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor identificate în teritoriul SDL și specific în ZUM pe baza datelor din Studiul de referința, (3) identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg teritoriul SDL, (4) prioritizarea masurilor necesare propuse în cadrul consultărilor din teritoriu cu precădere din ZUM (5) decizie finală cu privire la conținutul SDL și cu lista indicativă de intervenții.
Persoanele fizice, agentii economici, autoritati locale, sociatatea civila, persoane ce locuiesc in zona urbana marginalizata, cultele, orice persoana cu domiciliul in Municipiul Carei are posibilitatea sa se inscrie in Asociatia Grupul de Actiune Locala Carei pentru Coeziune Sociala, asociatie infiintata in baza Sentintei Civile nr. 1617/13.10.2017, la Judecatoria Carei.
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare locală prin abordarea DLRC se va finaliza pe data de 04.12.2017.
Draftul Strategiei de Dezvoltare Locală este publicat pe pagina oficială a Primariei http://www.municipiulcarei.ro urmand să primească propuneri de îmbunătățire.
Valoarea totală a proiectului este de 221.936,01 Ron, din care valoare eligibila neramburasabilă în valoare de 207.355,69 Ron, respectiv contribuția proprie a beneficiarilor în valoare de 5171,41 Ron.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.