Prefectul judeţului Satu Mare, Darius Filip a condus astăzi, 30 octombrie 2017, şedinţa lunară a Colegiului Prefectural. Primul subiect de pe ordinea de zi a fost prezentat de către Radu Coșa directorul executiv interimar al Casei Județene de Pensii Satu Mare care a informat membrii colegiului privind activitatea și principalele modificări legislative din domeniul pensiilor în anul 2017.

DSC_0280
În prezent 51.993 persoane beneficiază de pensia pentru limita de vârstă, 491 persoane de pensia anticipată, 936 persoane de pensia anticipată parțială, 16.565 persoane de pensia de invaliditate şi 10.582 persoane de pensia de urmaș.
Începând cu 1 noiembrie 2017, se va face plata drepturilor recalculate pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-31 decembrie 2010, inclusiv. De aceste drepturi vor beneficia un număr de 287 de persoane.
În urma interogărilor de baze de date deţinute de către C.J.P. Satu Mare, un număr de 446 potenţiali beneficiari care se încadrează în proiectul aflat în procedura de promulgare.
Referitor la completarea articolului 65 din legea menţionată, recalcularea prevăzută de proiectul de lege aflat în discuție se face la cerere; drepturile de pensie recalculate se cuvin și se plătesc începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea; recalcularea poate fi solicitată de persoanele care, până în luna depunerii cererii, inclusiv, nu au îndeplinit condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă;
După data intrării în vigoare a legii, cererile pot fi introduse la casa de pensii care are în evidență dosarul de pensie al solicitantului.