În cadrul ședinței extraordinare de azi, 26 octombrie 2017, consilierii locali careieni au aprobat asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile, care nu se finanțează prin PNDL, pentru extinderea Școlii Gimnaziale Vasile Lucaciu cu un corp nou de clădire și modernizarea clădirilor existente.

_1100074
Obiectivul de investiții ”Extindere Școală Gimnazială Vasile Lucaciu cu corp nou P+2 (3 parțial) și modernizarea clădiri existente din municipiul Carei, str. Vasile Lucaciu n5.16-18” a fost cuprins în lista investițiilor locale care vor fi finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), valoarea alocată de la bugetul de stat fiind de 13,22 milioane lei.
Primăria Carei trebuie să asigure cofinanțarea investiției. Valoarea acestei cofinanțări, aprobate de consilierii locali în ședința de azi, este de 1,85 milioane lei. Banii vor fi utilizați pentru amanajarea terenului (35.700 lei), studii de teren (4.165 lei), proiectare și inginerie (342.484 lei), asistență tehnic (98.121 lei), consultanță (98.121 lei), taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații (15.000 lei), cheltuieli conexe organizării de șantier (23.864 lei), comisioane, cote, taxe, costuri credite (112.770 lei), cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar (10.115 lei) și cheltuieli neprevăzute (1,118 milioane lei), se arată în raportul de specialitate, semnat de către șeful Serviciului Proiecte, Programe de Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Carei, Carmen Egli..