Conducerea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare informează că joi, 16 martie 2017, de la ora 14.00, organizează o întâlnire cu contribuabilii, în cadrul căreia vor fi prezentate noutăţile legislative cu incidenţă fiscală, particularităţi ale lunii martie privind depunerea declaraţiilor fiscale şi a declaraţiilor de înregistrare/menţiuni, precum și alte aspecte fiscale de interes pentru contribuabili.

FinanteSM

Întâlnirea va avea loc la sediul instituţiei din P-ţa Romană nr. 3-5, în sala de şedinţe situată la etajul I. La întâlnire sunt invitaţi să participe contribuabilii, contabilii autorizaţi si experţii contabili, precum şi alte categorii de persoane interesate.
Totodată, vă informăm că pe site-ul http://www.anaf.ro, la sectiunea Servicii oferite de ANAF, este publicată Lista întâlnirilor cu contribuabilii organizate de fiecare structură din cadrul ANAF, menţionându-se tematica, data si locul deşfăşurării întâlnirii.