Judecătoria Carei funcţionează într-un imobil ce până în anul 2015 a fost proprietatea municipiului Carei, dată doar spre folosinţă Statului Român pentru funcţionarea instanţei, în urma unui schimb cu Statul Român. Judecătoria Carei a fost inclusă în lista instanţelor potenţial beneficiare a finanţării în cadrul „Proiectului Reforma Sistemului Judiciar – îmbunătăţirea serviciilor la nivelul sistemului judiciar” de către Banca Mondială, a anunțat conducerea Tribunalului Satu Mare.

judecatorie1
În urma unor întâlniri şi negocieri între conducerea tribunalului şi a Judecătoriei Carei cu primarul municipiului Carei, cu sprijinul ordonatorului principal de credite, situaţia juridică a imobilului a fost reglementată, iar prin Hotărârea de Consiliu Local al municipiului Carei nr. 63/2015 a fost transmisă proprietatea imobilului în domeniul public al statului şi administrarea Tribunalului Satu Mare, dreptul dobândit fiind înscris ulterior în cartea funciară.
În anul 2015 au fost alocate fonduri pentru demararea procedurii necesare în vederea efectuării de reparaţii capitale la acest imobil. Demararea procedurii a avut loc prin efectuarea documentaţiei „Reparaţii capitale, consolidare, modernizare şi amenajare la sediul Judecătoriei Carei” faza Expertiză tehnică ce a fost avizată, prin Avizul nr. 1/05.02.2016, de către Comisia Tehnico-Econonică a Ministerului Justiţiei.
În cursul anului 2016 a fost efectuată procedura de achiziţie a serviciului de proiectare a lucrărilor de „Reparaţii capitale, consolidare, modernizare şi amenajare la sediul Judecătoriei Carei”. Achiziţia serviciului s-a realizat, iar prima fază de proiectare este efectuată. A fost întocmită Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), documetaţie care a fost avizată în luna decembrie 2016 de către Comisia Tehnico-Econonică a Ministerului Justiţiei.
După transmiterea de către Ministerul Justiţiei a avizului mai sus menţionat, se va trece la Faza a II-a a serviciului de proiectare, respectiv întocmirea Proiectului Tehnic.
În ceea ce priveşte imobilul în care funcţionează Judecătoria Carei, trebuie menţionat că a fost inclusă în lista instanţelor potenţial beneficiare a finanţării în cadrul „Proiectului Reforma Sistemului Judiciar – îmbunătăţirea serviciilor la nivelul sistemului judiciar” de către Banca Mondială. În acest sens, tribunalul a transmis către Ministerul Justiţiei – DIPFIE, la solicitarea acestuia, documentaţia tehnică a clădirii în care funcţionează Judecătoria Carei, iar la data de 20.07.2016 a avut loc o vizită la Judecătoria Carei a reprezentantului Băncii Mondiale şi a Ministerului Justiţiei –DIPFIE, pentru evaluarea stării fizice a infrastructurii instanţei, tipul intervenţiilor necesare, orice alt aspect relevant pentru Banca Mondială referitor la politicile de protecţie a mediului.
În urma misiunii de supervizare efectuate de reprezentanţii Băncii Mondiale, a fost fost stabilite instanţele din România care întrunesc, în cel mai înald grad cerinţele de finanţare a lucrărilor de investiţii în cadrul proiectului mai sus menţionat, acestea fiind în număr de 6, printre ele regăsindu-se şi Judecătoria Carei. Proiectul se află în curs de derulare, nefiind finalizat.