Judeţul Satu Mare, în calitate de autoritate contractantă, a emis Raportul procedurii pentru atribuirea „Acord-cadru de furnizare a produselor lactate și a produselor de panificație pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore din judeţul Satu Mare, pentru anii şcolari 2016-2017, 2017-2018”, precum şi comunicările rezultatului procedurii.

corn-lapte

Astfel, semnarea acordurilor-cadru pe cele 4 loturi (Lot I – Zona Satu Mare; Lot II – Zona Carei; Lot III – Zona Oaş şi Lot IV – Zona Tăşnad) a fost stabilită pentru data de 03.01.2017, condiţionat de nedepunerea unor notificări/contestaţii din partea operatorilor economici participanţi la procedură. Durata acordurilor-cadru este de 2 ani şcolari: 2016-2017, 2017-2018.
Operatorul economic declarat câştigător în cazul produselor de panificație pentru toate cele patru loturi este Agro-Pan-Star SRL.
În cazul produselor lactate câștigători au fost desemnați Logistic Media Pop Art SRL, pentru Lotul I, Lotul III şi Lotul IV, respectiv firma careiană Varga Quatro SRL pentru Lotul II.