Potrivit unui anunţ postat recent pe pagina de Facebook a Primăriei Carei, au fost depuse 49 de oferte din partea unor firme sau asocieri de firme de construcţii la licitația pentru Marea Asfaltare. Termenul de depunere a ofertelor a expirat azi, 9 noiembrie 2016, la ora 15.00. Următoarea etapă o constituie evaluarea ofertelor depuse în vederea desemnării ofertantului câștigător. Criteriul de atribuire a lucrărilor îl va constitui prețul cel mai scăzut, potrivit documentației depuse pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

asfaltare
Valoarea estimată a lucrărilor în cadrul obiectivului de investiții ”Modernizare infrastructură urbană prin asfaltări de carosabil și trotuare” este de 17.974.229 lei, fără TVA. Finanțarea este asigurată din creditul bancar accesat de Primăria Carei în urmă cu două luni.
Lucrările au fost împărțite în patru loturi. Trei dintre aceste loturi privesc lucrări de asfaltare a drumurilor, iar al patrulea lucrări de îmbrăcare a trotuarelor. În cadrul acestei investiții, vor fi asfaltaţi 31,889 km de străzi şi 44.200 mp de trotuare din Carei și din satul aparținător Ianculești.
Pentru lotul de străzi cu asfalt vechi, care trebuiesc reasfaltate, au fost depuse 11 oferte. Pentru al doilea lot, ce vizează asfaltarea unor străzi pietruite, au fost depuse 15 oferte, iar pentru lotul al treilea, ce cuprinde asfaltarea unor străzi de pământ, au fost depuse 13 oferte. De asemenea, pentru lotul de lucrări privind îmbrăcarea trotuarelor au fost depuse zece oferte.