Dat fiind interesul sporit pentru posturile scoase la concurs de Poliția Română, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Satu Mare vine în sprijinul celor interesați cu o serie de precizări privind condițiile care trebuiesc îndeplinite de eventualii candidați.

politisti

Potrivit comunicatului de presă al IPJ Satu Mare:

– Există doar limită minimă de vârstă – 18 ani;

– Înălțimea minimă a candidaților este 1,65 m pentru femei și 1,70 m pentru bărbați;

– Nu este nevoie să prezentați cazierul judiciar, verificarea rămâne în sarcina recrutatorului;

– Cu ocazia înscrierii, candidații sunt obligați să opteze, prin cererea de înscriere, pentru a candida la concurs pe linii de muncă, respectiv:

-conductori câini;

-ordine publică – rural;

-ordine publică – urban;

– rutieră;

– Evaluarea psihologică se susţine în perioada 08.10-15.10.2016;

– Fișa medicală-tip de încadrare în M.A.I, va fi întocmită și depusă la dosarul de recrutare în perioada 19.10-28.10.2016 doar de către candidații care au fost declarați apt la examinarea psihologică;

– Proba fizică nu mai este luată în calcul la media finală, fiind doar criteriu de departajare la nota testului scris;

– Datele și locurile de desfășurare a evaluării psihologice și a probelor sportive, vor fi comunicate în timp util candidaților, urmând ca testul scris să aibă loc la data de 19.11.2016, într-o locație ce va fi stabilită și comunicată ulterior;

– Repartizarea candidaților declarați „admis” se va face în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute și în funcție de opțiunea exprimată de către candidat prin cererea de înscriere, respectiv linia de muncă pentru care a optat;

– După încadrarea ca polițiști, acestora nu le pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detaşare, mutare şi transfer timp de cel puţin trei ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.

Pe lângă cele 47 posturi de agent de ordine publică și 3 de poliție rutieră, destinate recrutării din sursă externă, instituției noastre i-au fost alocate pentru a fi ocupate prin reîncadrare, două funcții, una de ofițer și una de agent, pe care vor putea concura foști polițiști cărora le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor, care au studii corespunzătoare cerințelor postului și îndeplinesc condiţiile legale

Reamintim că perioada de înscriere pe posturile scoase la concurs de Poliția Română este 3 –7 octombrie a.c., iar detalii pot fi găsite pe pagina de internet a unității, la adresa http:www.sm.politiaromana.ro./carieră/posturi scoase la concurs, se mai arată în comunicatul de presă al IPJ Satu Mare.