În cadrul şedinţei ordinare de azi, 23 august 2016, Consiliul Local Carei şi-a desemnat reprezentanţii în Consiliul de Administraţie al Spitalului, în Comisia de Siguranţa Circulaţiei, respectiv în Grupul de Lucur Mixt ce urmează a se constitui prin ordin al prefectului. Tot în şedinţa de azi au fost aprobate rectificarea bugetului local pe 2016, execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli la 30 iunie 2016, modernizarea centralei termice de la Liceul Tehnologic Simion Bărnuţiu şi un act adiţional la contractul încheiat cu ADI Apă-Canal.

consiliu1
Pentru ocuparea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului Muncipal Carei au fost propuşi consilierii Ioan Oneţ şi Leitner Robert, iar consilierii Adrian Roman şi Fazakas Zoltan au fost propuşi supleanţi.
Pentru Comisia de Siguranţa Circulaţiei au fost propuşi Vasile Tempfli şi Bujor Păuşan, iar Grupul de Lucur Mixt ce urmează a se constitui prin ordin al prefectului a fost propusă Lavinia Szulak.
Toţi cei propuşi au fost desemnaţi în funcţiile respective, fiecare înregistrând câte două voturi împotrivă din partea colegilor liberali, ceilalţi consilieri votând pentru.