În vederea unei bune organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din 5 iunie 2016, persoanele cu studii juridice sunt invitate să depună cereri pentru a participa la tragerea la sorţi pentru funcţia de preşedinte sau locţiitor al unui birou electoral de circumscripţie, se arată într-o informare de presă a Prefecturii Satu Mare.

vot

Având în vedere Hotărârea nr.4/2016 a Biroului Electoral Central, privind interpretarea prevederilor art.30 alin.2 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2001 privind Statutul aleşilor locali, cererile însoţite de copiile cărţii de identitate şi diplomei de licenţă, se vor depune la Biroul Judeţean al Autorităţii Electorale Permanente din Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie nr.1, Palatul Administrativ, et.8, camera 8 până la data de 05.04.2016, de luni până vineri între orele 08,00 şi 16,00.
Menţionăm că modelul cererii care urmează a fi completată se găseşte pe site-ul Instituţiei Prefectului judeţul Satu Mare-secţiunea Alegeri locale 2016 (Modele cereri pentru admiterea în Corpul experţilor electorali pentru funcţiile de preşedinţi/locţiitori secţii de votare).
În conformitate cu prevederile art. 2 din H.G. nr.53/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2016 activitatea desfăşurată ca preşedinte sau locţiitor al biroului electoral de circumscripţie este remunerată.
Pentru fiecare birou de circumscripţie electorală locală este necesar un număr de două persoane (preşedinte, locţiitor), iar potrivit art. 26 alin. 5 din Legea nr.115/2015, lista trebuie să cuprindă un număr de persoane mai mare de 10% decât cel necesar. Până în prezent s-au înscris mai puţin de jumătate de persoane din numărul total necesar.