Tribunalul Satu Mare anunţă că juriştii care vor să devină preşedinţi de secţii de votare sau locţiitori ai acestora se pot înscrie pe lista deschisă de instanţă până în data de 5 aprilie 2016.

vot

Având în vedere dispoziţiile art. 26 alin. (5) şi (7) din Legea nr. 115/2015, ale art. 3 alin. (2) din H.G. nr. 54/2016, precum şi prevederile pct. 17 din Anexa la H.G. nr. 52/2016, persoanele licenţiate în ştiinţe juridice care doresc să fie înscrise pe lista cu juriştii care vor participa la tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi a locţiitorilor acestora, sunt invitate să depună cererile de înscriere şi documentele justificative la Tribunalul Satu Mare – etaj I – biroul primului grefier, în perioada 16 martie – 05 aprilie, în fiecare zi lucrătoare între orele 09:00 – 12:00.
Cererile de înscriere pot fi descărcate de pe paginile de internet ale Tribunalului Satu Mare şi Instituţiei Prefectului Judeţul Satu Mare.
PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI SATU MARE
Judecător NILDA PREDA TÂRNOVEANU