Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Carei pentru perioada 2014–2020 a fost postată pe site-ul Primăriei Carei (municipiulcarei.ro). Strategia cuprinde lista proiectelor strategice pentru perioada 2014-2020, care sunt propuse spre finanțare din surse bugetare sau extrabugetare. Prezentăm în continuare lista cu aceste proiecte şi valoarea lor.

 

primarie

1. Reabilitarea/extinderea/modernizarea utilităţilor publice (apă, canalizare, canalizare pluvială) – 2.000.000 euro;
2. Modernizarea axei est-vest: Bd. 25 octombrie – Piața Avram Iancu – Calea Mihai Viteazu -5.000.000 euro;
3. Modernizarea drumuri de acces în satul Ianculeşti – 5.000.000 euro;
4. Reabilitare termică a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Carei – 1.000.000 euro;
5. Modernizare/extindere a Școlii Gimnaziale “Vasile Lucaciu” – 1.500.000 euro;
6. Modernizarea Şcolii cu Clasele I-VIII Nr. 3 – 500.000 euro;
7. Reabilitarea/modernizarea Grupului Şcolar Iuliu Maniu – 2.500.000 euro;
8. Reabilitarea/modernizarea clădirii principale şi extinderea, modernizarea și echiparea campusului Liceului Tehnologic “Simion Bărnuțiu” – 3.500.000 euro;
9. Extinderea, modernizarea și echiparea campusului Liceului Teoretic Carei – 6.500.000 euro;
10. Extinderea/eficientizarea sistemului de iluminat public, incluzând sisteme de telegestiune – 2.000.000 euro
11. Modernizarea și eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public din municipiul Carei – 2.000.000 euro;
12. Creşterea mobilităţii în interiorul municipiului – 10.000.000 euro;
13. Reabilitarea termică a altor clădiri publice, inclusiv asigurarea necesarului de energie din resurse alternative:
a. Reabilitarea termică a Centrului Social Carei
b. Reabilitarea termică a Spitalului Municipal
c. Reabilitarea termică a sediului Primăriei (clădirea Hanului „Cerbul de Aur”)
d. Reabilitarea termică a Castelului Karoly și eficienţa energetică în Parcului Dendrologic
– 4.950.000 euro;
14. Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Carei – 2.000.000 euro;
15. Construcția unui bazin de înot acoperit în municipiul Carei – 1.000.000 euro;
16 Reabilitarea /modernizarea stadionului municipal Carei – 800.000 euro;
17. Reabilitarea și dotarea unităților de învățământ preşcolar din municipiul Carei (se vor propune proiecte individuale sau integrate pentru reabilitări și dotări grădinițe din municipiul Carei) – 500 euro
18. Extinderea, reabilitarea și dotarea Creșei Carei – 250.000 euro;
19. Reabilitarea căminului Cultural Ianculeşti – 250.000 euro;
20. Sprijinirea parteneriatelor public-public sau public –privat, organizarea de grupuri de lucru, seminarii în vederea îmbunătăţirii ofertei educaţionale, orientarea spre învăţământul profesional şi tehnic – 100.000 euro;
21. Susţinerea claselor de tip after-school sau şansa a doua – 100.000 euro;
22 Înființarea unui ambulatoriu de specialitate balneokinetoterapie infantilă la Spitalul Municipal Carei – 2.000.000 euro;
23. Construcția de locuințe sociale în municipiul Carei – 10.000.000 euro;
24. Îmbunătăţirea capacităţii de acţiune şi prevenire a situaţiilor de urgenţă – 1.200.000 euro;
25. Implementarea de sisteme de monitorizare video – 500.000 euro;
26 Prevenirea, combaterea, informarea, educarea grupurilor ţintă identificate în domeniile social, educaţie şi sănătate – 300.000 euro;
27. Sprijinirea creşterii competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) – 200.000 euro;
28. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a mediului de afaceri – 500.000 euro;
29. Reabilitarea și introducerea în circuitul turistic a monumentelor istorice din municipiul Carei:
a. Anexele Castelului Karoly
b. Turnul de Apă
c. Str. 1 Decembrie 1918
– 4.500.000 euro;
30. Reabilitarea și introducerea în circuitul turistic a patrimoniului cultural-religios din municipiul Carei:
a. Sinagoga
b. Catedrala Romano-Catolică “Sf. Ioan de Calasanz”
c. Biserica Ortodoxă “Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”
d. Biserica Luterană, etc.
– 1.000.000 euro;
31. Regenerarea mediului din municipiul Carei (proiecte de revitalizare a zonelor degrdate; zona Șomoș) – 3.000.000 euro;
32. Construcția șoselei de centură Nord a Municipiului Carei – 4.000.000;
33. Modernizarea zonei de agrement Lacul Ianculesti – 1.000.000 euro.

Lista poate fi consultată la adresa:

Dă clic pentru a accesa SIDU-1.pdf