Potrivit situaţiei contractelor la data de 31 decembrie 2015 din cadrul masterplanului implementat de Apaserv, în valoare de 104 milioane euro, postate pe site-ul societăţii, rezultă că Asocierii 3T Construct SRL – Stulz Planaqua GmbH i se decontează cel mai eficient lucrările realizate în cadrul investiţiilor nefinalizate. Eficienţa decontărilor poate fi calculată procentual, scăzând valoarea procentuală a decontărilor din progresul fizic al lucrărilor, calculat tot procentual. La un simplu calcul, se poate observa care lucrări sunt decontate mai rapid şi care mai anevoios.

apaserv

Pa capitolul lucrări finalizate, pe primul loc se situează SC Espina Obras Hidraulicas SA, care a realizat lucrarea „Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile şi frontului de captare din localitate Doba”. Valoarea contractului este de 13.328.083,25 lei fără TVA. Deşi investiţia a fost inaugurată în data de 2 octombrie 2015, Apaserv a reuşit să deconteze doar 99,21% din valoarea lucrărilor.
Pe locul al doilea se situează firma SC Elsaco Engineering SRL, care a executat lucrarea „Zonarea, contorizarea și monitorizarea presiunii în orașele Satu Mare, Carei, Negrești Oaș și Tășnad”, valoarea contractului fiind de 3.638.628,61 lei fără TVA. Lucrările au fost finalizate după data de 12 noiembrie, decontările ajungând la 97,91%.
Pe locul al treilea se situează Asociaţia Dominium SRL- SC Samcif SA, care a executat investiţia „Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile Botiz, Lazuri și Foieni”, valoarea contractului fiind de 18.885.567,88 lei fără TVA. Valoarea lucrărilor a fost decontată doar în proporţie de 86,64%.
La capitolul investiţii nefinalizate, primele două locuri în topul decontărilor sunt ocupate de Asocierea 3T Construct SRL – Stulz Planaqua GmbH. Ajunge să ne gândim cine stă în spatele firmei 3T Construct SRL pentru a face legătura cu rapiditatea cu care Apaserv SA îi decontează lucrările.
Asocierea 3T Construct SRL – Stulz Planaqua GmbH realizează investiţia „Extinderea cu treaptă terţiară a staţiei de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare”, valoarea contractului fiind de 22.605.838,24 lei fără TVA. Durata de execuţie a fost prelungită cu 309 zile prin trei acte adiţionale. Până la sfârşitul anului trecut, progresul fizic al lucrărilor a urcat la 92,89%, iar cel al decontărilor la 89,18%, diferenţa nedecontată fiind de 3,71%.
Tot asocierea 3T Construct SRL – Stulz Planaqua GmbH realizează investiţia „Lucrări de construcții stații de epurare a apelor uzate în orașele Tășnad și Ardud”, în valoare de 19.111.315,72 lei fără TVA. Durata de execuţie a fost prelungită cu 230 de zile printr-un act adiţional. Până în 31 decembrie 2015, lucrările au fost realizate în proporţie de 60,51%, iar decontările au ajuns la 56,32%, rezultând o diferenţă a lucrărilor executate dar nedecontate de numai 4,19%.
Pe locul al treilea în top se clasează asocierea SC Interfrigo Logistics SRL- SC Edas Exim SRL, care realizează investiţia „Reabilitarea și extinderea stației de epurare a apelor uzate din orașul Negrești Oaș și construirea unei stații de epurare în orașul Livada”, în valoare de 15.201.593,47 lei fără TVA. Durata de execuţie a fost prelungită cu 162 de zile printr-un act adiţional. Până în 31 decembrie 2015, progresul fizic a ajuns la 38%, iar cel al decontărilor la 32,2%, rezultând o diferenţă nedecontată de 5,8%.
Pe locul al patrulea se situează Asocierea SC Saminstal SRL- SC Poszet SRL- Keviep Epitoipari es Kereskedelmi KFT – SC Viakon Drum SRL, care execută investiţia „Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în municipiul Carei și lucrări de construcții rețele de canalizare în localitatea Căpleni”, în valoare de 25.914.315,28 lei fără TVA. La finalul anului trecut, lucrările fuseseră realizate în proporţie de 84%, în timp ce decontările ajunseseră la 77,89%, rezultând o diferenţă nedecontată de 6,11%.
Pe locul cinci se clasează societatea Samcif SA, care execută investiţia „Reabilitarea magistralei de apă între localitățile Doba și Carei”, în valoare de 14.954.167,84 lei fără TVA. În 31 decembrie 2015, progresul fizic al lucrărilor a fost de 85,09%, iar cel al decontărilor de 77,67%, rezultând o diferenţă nedecontată de 7,42%.
Pe penultimul loc se poziţionează SC OMS România SRL, care execută investiţia „Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Negrești Oaș”, în valoare de 25.500.000 lei fără TVA. La finalul anului 2015, progresul fizic al lucrărilor ajunsese la 93,44%, iar cel al decontărilor la 66,55%, rezultând o diferenţă nedecontată de 26,89%.
În mod surprinzător, pe ultimul loc se situează SC Tehnic Asist SRL, care execută investiţia „Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile Odoreu, Păulești și Ambud”, în valoare de 17.433.991 lei fără TVA. Până la finalul anului, lucrările au fost executate în proporţie de 63,75%, iar decontările au fost realizate în proporţie de 33,01%, rezultând o diferenţă nedecontată de 30,74%.