Un teatru forum în 70 de minute, supratitrat în limba română şi maghiară va avea loc în 21 noiembrie, începând cu ora 13.00, la Centrul Cultural al Municipiului Carei.

teatru
Acest spectacol bilingv, construit la graniţa dintre mai multe formule teatrale, deschide un necesar şi aşteptat spaţiu de dialog, unde tinerii români şi maghiari prind curajul de a vorbi despre ceea ce au păstrat sub tăcere şi, mai ales, un spaţiu de joc unde ei înţeleg că trăiau în captivitatea unor clişee şi prejudecăţi, de care se eliberează şi de care rîd împreună. Aşadar, odată ce a intrat în relaţie cu publicul său ţintă, Cercul prietenilor neştiuţi a început să funcţioneze ca o formulă inovatoare de educaţie interculturală, care le deschide tinerilor maghiari şi români un spaţiu de joc, unde ei se pot confrunta, în spiritul ludic al artei teatrale, cu diverse probleme legate de convieţuirea interetnică. Este vorba de experienţe trăite, documentate şi dramatizate chiar de tinerii maghiari şi români care joacă în această producţie a Teatrului Independent Osonó.
Din 15 noiembrie, Cercul prietenilor neştiuţi îşi redeschide spaţiul de joc, iar autorii spectacolului încep a-şi căuta prietenii încă neştiuţi – tineri cu identităţi etnice diferite, din Secuime, dar şi din alte spaţii culturale –, pe care îi vor provoca să privească problemele convieţuirii interetnice din mai multe puncte de vedere, să gîndească fără prejudecăţi şi cu empatie, pentru a înţelege modul de a fi al celui diferit de ei.