Consilierii locali careieni sunt invitaţi vineri, 23 octombrie 2015, la o nouă şedinţă extraordinară.

1

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAREI

I N V I T A Ţ I E

D-nul(-na) consilier(ă)_______________________________________ este invitat(-ă) să participe la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Carei din data de 23.10.2015, orele 11,00 în sala de şedinţă a Primăriei Municipiului Carei, cu următoarea ordine de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Carei la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2015, în vederea achiziţionării a cinci autoturisme prin acest program de către Municipiul Carei

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Carei la finanţările derulate prin Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A-clădiri rezidenţiale, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020

  3. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 lei, pentru organizarea celei de a 45-a ediţie a Cupei ,,25 Octombrie”

  4. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 lei, pentru organizarea Concursului Memorial de matematică PETKES

  5. Proiect de hotărâre privind asigurarea prin Cantina de Ajutor Social a 74 de porţii de hrană caldă zilnică

  6. Proiect de hotărâre completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei”

  7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” pentru retragerea comunei Acâş şi excluderea comunei Gherţa Mică din Asociaţie

  8. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr 81/28.08.2015 – atribuirea microbuzului marca OPEL MOVANO în folosinţa Liceului Tehnologic Simion Bărnuţiu Carei

  9. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 82/24.08.2015 – modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Carei

P R I M A R

ing. KOVÁCS Eugen