Primăria Municipiului Carei scoate la concurs două posturi, unul de medic și unul de asistent medical.
Ambele posturi sunt pe durată nedeterminată.
Dosarele de înscriere pentru ambele posturi se pot depune până în data de 20 noiembrie 2023, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Carei.
Examenele vor avea probă scrisă și apoi interviu.
Mai multe informații puteți obține pe site-ul Primăriei Carei, la secțiunea Concursuri în derulare.