Asociația Asistenților Sociali Profesioniști PROSOCIAL, în parteneriat cu UAT Municipiul Carei, anunță deschiderea cursului de formare profesională „Femeie de serviciu” organizat în cadrul proiectului „START pentru integrarea socio-profesională a persoanelor vulnerabile din Carei”, cod SMIS: 155597. Proiectul își propune creșterea accesului la servicii socio-medicale și ocupare formală a 300 de persoane de vârstă activă, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, din Zonele Urbane Marginalizate ale municipiului Carei, inclusiv persoane de etnie romă, prin implementarea unor măsuri integrate.
Cursul își propune să formeze 15 persoane din grupul tintă al proiectului pentru a obține un certificat de calificare pentru meseria de „Femeie de serviciu”. Cursanții vor parcurge 60 de ore de teorie și 120 ore practică. În cadrul cursului vor fi prezentate atât metode de curățenie în funcție de locul de activitate cât și instrucțiunile de organizare a muncii, planificarea activităților, conduită, munca în echipă și comunicare la locul de muncă. Durata de desfășurare a cursului este de 10 săptămâni, în perioada 06.09.2022 – 13.11.2023
Competențele profesionale dobândite în urma absolvirii cursului sunt:
• respectarea normelor de protecție a mediului, normelor de securitate și sănătate în muncă și a normelor PSI;
• realizarea și menținerea curățeniei în corelație cu tipul spațiului de curățat, natura suprafetelor și tipul de murdărie de înlăturat, prin utilizarea unor scule și utilaje diverse;
• asigurarea și întreținerea stării de curățenie a grupurilor sanitare cu respectarea normelor
igienico-sanitare;
• colectarea, sortarea și depozitarea gunoiului în spațiile special amenajate;
• primirea materialelor necesare asigurării curățeniei, păstrarea și utilizarea acestora în bune condiții.
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, valoarea totală a proiectului fiind 1.238.982,05 lei, din care valoarea cofinanțării UE: 1.177.032,96 lei.
Proiectul se desfășoară în cadrul Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității, implementată de Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială, în contextul mecanismului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.
Pentru informații suplimentare despre cursul de formare profesională sau despre proiect, contactați Asociația Asistenților Sociali Profesioniști PROSOCIAL: Municipiul Cluj-Napoca, str. Timișoarei, nr. 7, ap. 2, telefon: 0770607788, e-mail: vali@prosocial.ro, facebook: http://www.facebook.com/STARTCarei sau UAT Municipiul Carei: str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, telefon 0261/861654, e-mail: primariacar@yahoo.com.