Vasas Csaba Robert, elev la Şcoala Gimnazială din Moftinu Mic, va primi o bursă de 1.000 de lei pe lună din partea Academiei Române.
Din judeţul nostru, va primi acelaşi tip de bursă şi Crişan Denisa Ioana din Borleşti, care este elevă la Colegiul Mihai Eminescu din Baia Mare.
Aceştia au fost selectaţi şi vor semna contractele în cursul săptămânii viitoare. Bursele au o valaore de 1.000 de lei pe lună şi se acordă elevilor cu rezultate deosebite care au obţinut medii de peste 9.50 şi provin din medii dezaforizate.
Academia Română anunţă că în total 21 de elevi și studenți performanți vor semna marți, 5 septembrie 2023, documentele de primire a bursei de merit pentru anul școlar 2023-2024. Evenimentul se va desfășura în Aula Academiei Române, începând cu ora 10, în prezența acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, a secretarului general acad. Ioan Dumitrache și a conducerii Academiei. La eveniment vor fi prezenți și membrii Comisiei care a evaluat și selectat candidații.
Cei 21 de bursieri provin din medii defavorizate sau din familii cu situații critice, unii dintre ei având povești de viață impresionante, pe care le trăiesc cu discreție și decență. Toți sunt copii și tineri studioși, cu rezultate școlare situate în zona performanței.
Nouă elevi și studenți primesc bursă de merit pentru al doilea an, fiind câștigătorii selecției din anul 2022, care și-au menținut consecvent performanțele școlare. Ceilalți 12 elevi obțin bursă de merit pentru primul an din partea Academiei Române și, în mod excepțional, din partea a doi membri ai Comisiei de evaluare, acad. Marius Andruh, vicepreședinte al Academiei Române, și prof.univ. Mihai Ducea, membru corespondent al Academiei. Toți vor putea să-și prelungească bursele până la finalizarea studiilor școlare sau universitare, cu condiția obținerii mediei anuale de absolvire de minimum 9.50.
Elevii și studenții provin din școli, colegii și universități din toate zonele țării: Arad, Baia Mare, Bârlad, Bistrița, Brașov, București, Călărași, Câmpulung-Muscel, Cluj-Napoca, Drobeta Turnu Severin, Fălticeni, Iași, Jibou, Pitești, Seieni (Maramureș), Șotânga (Dâmbovița), Vaslui, Tulcea. Cel mai mic bursier este elev în clasa a VI-a la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul“ din Moftinu Mic, Satu Mare, iar o elevă provine din mediul instituționalizat (D.G.A.S.P.C. Iași).
Ambele serii de bursieri, cei selectați în 2022 și cei selectați în 2023, au participat câte cinci zile la Școala de vară „Sub semnul istoriei“, organizată de Academia Română la Centrul său din comuna General Berthelot, județul Hunedoara, unde au beneficiat de un program ce a inclus întâlniri cu membri Academiei Române, precum și o serie de excursii în Țara Hațegului.
Direcția acordării burselor de merit face parte dintr-un program mai amplu, intitulat „Academia Română în dialog cu tinerii“, inițiat în anul 2019, al cărui scop îl reprezintă sprijinirea și promovarea tinerelor talente din școli și universități, vizând pregătirea viitorilor intelectuali de elită ai țării. În același timp, Academia Română dorește să atragă atenția autorităților statului asupra nevoii de susținere continuă a educației prin programe concrete de încurajare a tinerilor cu potențial cognitiv remarcabil, din toate mediile sociale, în vederea alegerii unei cariere în instituțiile de cercetare și culturale din România.