Primăria Carei a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale în municipiul Carei pentru anul 2024, anunță administrația locală careiană.

Municipiul Carei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, cu modificările și completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică, a iniţiat procedura de DEZBATERE PUBLICĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE PENTRU ANUL 2024, începând cu data de 15 mai 2023.
Documentul supus dezbaterii poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Carei, str. 1 Decembrie 1918 Nr. 40, Serviciul Impozite și Taxe Locale, precum şi pe site-ul http://www.municipiulcarei.ro, la secțiunea Anunțuri.
Observaţiile şi propunerile persoanelor interesate se primesc zilnic, în scris, de luni până joi, între orele 08.00-16.00, respectiv vineri, între orele 08.00-13.00, la Registratură, camera 1, str. 1 Decembrie 1918 nr. 40, prin fax la nr. 0261/861.663, respectiv prin email la adresa primariacar@yahoo.com, până la data de 30 mai 2023, ora 16.00.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.
Persoana desemnată din cadrul instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care va primi propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ, este doamna Maria Liliana Fogaș, șef Serviciu Impozite și Taxe Locale din cadrul UAT Municipiul Carei.
Raportul privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, respectiv Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează pot fi consultate la următorul link:
https://www.municipiulcarei.ro/ro/dezbatere-publica-impozite-si-taxe-locale-2024.