Ministerul Educației a publicat lista beneficiarilor declarați eligibili din cadrul apelului „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”, finanțat prin PNRR, informează Primăria Carei.

Proiectul depus de Primăria Carei, în valoare de 14,48 milioane lei, adică circa 2,5 milioane de euro, intitulat ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din municipiul Carei, Județul Satu Mare”, a fost declarat eligibil.
”Continuăm să dezvoltăm Careiul prin intermediul proiectelor din fonduri europene. De această dată, am fost declarați eligibili pentru un proiect care are în prim plan instituțiile de învățământ, pe care le modernizăm și le dotăm cu laboratoare, materiale didactice și mobilier prin PNRR. Prin acest proiect ambițios, realizăm o investiție importantă în sistemul de învățământ careian, o investiție de amploare pentru generațiile viitoare”, a declarat primarul Eugen Kovacs.
Proiectul vizează dotări cu echipamente digitale, materiale didactice, mobilier specific, echipamente pentru organizarea procesului didactic în mediul virtual, materiale sportive, pentru:
– 199 săli de clasă/grupă din unități de învățământ preuniversitar/săli pentru activități extrașcolare din unitățile conexe eligibile vor fi dotate cu echipamente digitale pentru organizarea învățării în mediul virtual, pe investiția I9;
– 176 săli de clasă/grupă din unități de învățământ preuniversitar/săli pentru activități extrașcolare din unitățile conexe eligibile vor fi dotate cu mobilier și materiale didactice, investiția I11;
– șase laboratoare de științe din unități de învățământ preuniversitar vor fi dotate cu mobilier specific și materiale didactice specifice, dintre care: 6 laboratoare multidisciplinare, investiția I11,
– șase laboratoare de științe din unități de învățământ preuniversitar vor fi dotate cu echipamente digitale, dintre care: 6 laboratoare multidisciplinare
– opt laboratoare de informatică din care: 2 laboratoare de informatică din unități de învățământ primar, gimnazial, liceal, unități conexe, dotate cu echipamente, pe Investiția I9; 3 laboratoare de informatică din unități de învățământ IPT, pe Investiția I13; și 3 laboratoarele de informatică din unități de învățământ de nivel preșcolar (grădinițe) vor fi dotate cu echipamente, pe investiția I9,
– 29 cabinete școlare din unități de învățământ preuniversitar/unități conexe (cabinete pe discipline, cabinete de asistență psihopedagogică, săli de sport) vor fi dotate cu mobilier și materiale sportive, inclusiv echipamente digitale, pe investiția I11, din care: 8 cabinete școlare, 9 cabinete de asistență psihopedagogică de sprijin, consiliere și alte terapii și 12 săli de sport.
– trei ateliere de practică vor fi dotate IPT cu materiale și echipamente de specialitate, inclusiv componenta digitală, investiția I14.
Proiectul de 14,48 milioane lei vizează creșterea performanțelor școlare în cadrul a nouă unități de învățământ din municipiul Carei: patru licee – Liceul Teoretic Carei cu un efectiv de 1522 de elevi înscriși în anul școlar 2022-2023 și 97 cadre didactice, Liceul Tehnologic Iuliu Maniu – 579 elevi și 45 de cadre didactice, Liceul Romano-Catolic Josephus Calasantius – 386 elevi și 34 de cadre didactice, Liceul Tehnologic Simion Bărnuțiu) – 601 elevi și 55 de cadre didactice, două școli gimnaziale (Școala Gimnazială nr.1 – 448 elevi/ 44 cadre didactice, Școala Gimnazială Vasile Lucaciu – 469 elevi/ 40 de cadre didactice), două grădinițe (Grădinița cu Program Prelungit nr.1 – 254 preșcolari/ 21 cadre didactice, Grădinița cu Program Prelungit nr.3 – 362 preșcolari/ 31 de cadre didactice), respectiv Clubul Elevilor Carei – cu un număr de 857 de elevi înscriși la cercurile clubului.
Tot ieri, Ministerul Educației a anunțat eligibile proiectele pentru dotarea cu laboratoare inteligente depuse separat de către Liceul Teoretic Carei, Liceul Tehnologic Iuliu Maniu, Liceul Tehnologic Simion Bărnuțiu, Liceul Romano-Catolic Josephus Calasantius și Clubul Elevilor.

Sursa: Primăria Carei