UAT COMUNA CĂPLENI, având Codul de identificare fiscală: 3963625, Adresa/sediul: nr. 619, Comuna Căpleni, județul Satu Mare, Cod postal 447080, Datele de contact: telefon: 0040-261873001, fax: 0040-261873121, e-mail: contact@capleni.ro, http://www.capleni.ro, anunţă concesionarea prin licitație publică a 31 de loturi de terenuri.

Informații privind terenurile, amplasarea lor, posibila lor destinație și valoarea minimă a redevenței se pot obține pe site-ul Primăriei Căpleni (www.capleni.ro), la secțiunea Anunțuri.
Garanţia de participare la licitaţie este de 500 lei. Caietul de sarcini se pune la dispoziţia solicitantului la sediul Primăriei Comunei Căpleni. La procedură poate să participe orice persoană fizică sau juridică, română sau străină care intruneşte prevederile documentaţiei de atribuire.
Termenul limită şi locul de depunere a ofertelor: 30 mai 2023 ora 10:00 la secretariatul Primăriei Comunei Căpleni. Licitaţia va avea loc în aceeaşi zi, în sala de ședință al Primăriei, începând cu ora 12:00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0261-873001, sau fax: 0261-873121.
Eventuale contestaţii pot fi depuse, la sediul primăriei sau la Judecătoria Carei (str.1 Decembrie 1918, nr. 38), în toate fazele procedurii, în cel mult 5 zile de la luarea la cunoştinţă de un act al concedentului, pe care constatatorul îl consideră nelegal.