U.A.T. Carei- județul Satu Mare anunță închirierea pentru o perioadă de 10 ani a suprafeței de 33,98 hectare pășuni în ședință publică prin atribuire directă sau, după caz, licitație publică cu strigare.

Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 20.04.2023 ora 11:00 la sediul Primăriei Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr.40, mun. Carei, județul Satu Mare.
Înscrierile se fac la sediul Primăriei Carei în perioada 03.04.2023-18.04.2023.
Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin atribuire directă crescătorii de animale persoane fizice ori juridice având animalele înscrise înRNE și/sau SIIE/crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, membri ai colectivității localesau care au sediul social sau domiciliul / reședința pe teritoriul UAT Carei, au animalele înregistrate în registrul agricol al mun.Carei, animalele sunt crescute efectiv pe raza UAT Carei- sat Ianculești.
Suprafețele de pășuni care nu se pot închiria prin atribuirea directă vor fi scoase la licitație publică cu strigare în data de 11.05.2023 ora 11:00 la sediul Primăriei mun. Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr.40, județul Satu Mare.
Înscrierile se fac la sediul Primăriei Carei în perioada 25.04.2023-09.05.2023.
Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin licitație publică cu strigare crescătorii de animale persoane fizice ori juridice având animalele înscrise în RNE și/sau SIIE/crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, membri ai colectivității locale sau care au sediul social sau domiciliul / reședința pe teritoriul UAT Carei, au animalele înregistrateîn registrul agricol al mun. Carei, animalele sunt crescute efectiv pe raza UAT Carei- sat Ianculești.
Condițiile de înscriere cât și taxele aferente sunt prevăzute în documentația de atribuire ce poatefi pusă la dispoziția persoanelor interesate la registratura Primăriei Carei str. str. 1 Decembrie 1918, nr.40, mun. Carei, județul Satu Mare, – cost 100 lei taxa departicipare, începând cu data de 03.04.2023.