Având în vedere faptul că învăţământul constituie o prioritate pentru comunitate din Căpleni, primarul Megyeri Tamas Robert a avut iniţiativa organizării ultimei şedinţe a Consiliului Local în grădiniţa din comună.

Consilierii locali au stat la propriu în scaunele preşcolarilor.
Cu această ocazie, au fost revocate două dintre hotărârile anterioare privind construcţia creşei din Căpleni. De asemenea, a fost predat Companiei Naţionale de Investiţii terenul pe care se va construi viitoarea creşă, prin programul derulat de Ministerul Dezvoltării.
La capitolul Diverse, primarul Megyeri a prezentat stadiul investiţiilor locale. A fost demarată procedura de atribuire pentru lucrările de asfaltare a străzilor, finanţate prin programul Anghel Saligny.
În privinţa creşei, se află în derulare procedurile de autorizare. De asemenea, se află în autorizare proiectul de reabilitare şi modernizare a iluminatului public, la şcoala gimnazială se implementează un proiect PNRR, iar în cazul sediului Primăriei Căpleni întocmirea proiectului tehnic merge în paralel cu obţinerea autorizaţiilor.

Foto: KAPLONY.blog