COMUNA CĂPLENI cu sediul în loc. Căpleni, str. Principală, nr. 619, jud. Satu Mare, pentru proiectul: Modernizarea străzilor din comuna Căpleni, propus a fi amplasat în comuna Căpleni, jud. Satu Mare, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat.

Proiectul deciziei de încadrare și modivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16,30, vineri între orele 8-14 precum și la următoarea adresa de internet http://apmsm.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii /observaţiile la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Satu Mare.