Serviciul Parcări din cadrul Direcției Servicii Publice Locale (DSPL) Carei anunță locuitorii municipiului despre faptul că au fost atribuite locurile de parcare rămase libere din cartierele Mihai Vitezul Nr.1 și 2, Eliberării și din zona blocurilor ANL de pe strada Tireamului, se arată într-un anunț al Primăriei Carei.

Locurile respective au rămas libere după prima atribuire sau în urma renunțării de către titulari, precum și prin amenajarea de noi locuri de parcare.
Procesul verbal de atribuire poate fi consultat pe site-ul Primăriei Carei (www.municipiulcarei.ro), secțiunea DSPL- Sector Parcări.
Persoanele cărora li s-au atribuit locuri de parcare sunt rugate ca, în termn de 15 zile, să se prezinte la casieria Serviciului Impozite și Taxe Locale din cadrul UAT Municipiul Carei, situat pe str. 1 Decembrie 1918 nr.40. pentru a achita abonamentele aferente perioadei februarie-decembrie 2023 (165 lei pentru persoane fizice și 330 lei pentru persoane juridice), iar apoi la sediul Serviciului Parcări, situat în Centrul Social, de pe strada. Progresului nr.28, în vederea ridicării abonamentelor.