Sub motto-ul “Săptămânii Educației Globale 2022”, în perioada 14-22 noiembrie 2022, cu tema ”Este lumea noastră să acționăm împreună!”, Liceul Teoretic Carei a derulat o serie de activități în cadrul temei generale a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă a Agende 2030, cu accent special pe obiectivul 16-Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile.

Activitățile au avut drept scop promovarea păcii și a cooperării în lume, conștientizarea și sensibilizarea elevilor în problemele globale legate de drepturile tinerilor în vreme de pace și război și a efectelor războaielor asupra vieții.
Elevii claselor a IX-a D și a XII-a D au discutat despre modalitățile prin care s-ar putea schimbă lumea în bine- prin respect reciproc, optimism, prietenie, toleranță, punctând prin afișarea cuvântului PACE în diverse limbi.
La orele de limba franceză, elevii claselor a XII-a A și C au derulat activități de dezvoltare a vocabularului despre obiectivul Pace, au realizat afișe privind câștigătorii Premiului Nobel pentru Pace. Ei au conștientizat faptul că, în testament, Nobel a cerut că cei cărora li se decernează premiul pentru pace să îndeplinească cel puțin una din următoarele trei cerințe: să lucreze pentru „reducerea forțelor militare”, pentru „organizarea de congrese ale păcii” și pentru „înfrățirea între popoare”. Afișele privind laureații Nobel pentru Pace au fost expuse într-o expoziție tematică.

Activitatea a fost coordonată de prof. Mențiu Gabriela- coordonator de proiecte și programe.