BORODI VASILE, cu domiciliul în Loc. Tiream, str. Hostancz nr.6, Com. Tiream, Jud. Satu Mare, titular al proiectului “Autorizarea unei gropi de irigat”, propus a fi amplasat în Loc. Tiream, extravilan CF Nr.101567, Com. Tiream, Jud. Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menţionat.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, din Mun. Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.