BORODI VASILE, persoană fizică cu domiciliul în sat Tiream, comuna Tiream, str. Honstancz nr.6, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Autorizarea unei gropi de irigat”, propus a se amplasa în extravilanul satului Tiream, comuna Tiream la nr. CAD101567.

Informaţiile privind proiectul depus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00, vineri între orele 8.00-14.00, sau la sediul titularului din sat Tiream, comuna Tiream, str. Honstancz nr.6. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.