Pentru a marca Ziua Intenaţională Geodiversităţii, elevii Liceului Teoretic Carei au derulat mai multe activităţi care au avut ca și scop creșterea gradului de conștientizare a elevilor, cu privire la numeroasele beneficii pe care geodiversitatea le oferă oamenilor, societății și mediului.

În acest sens, două situri din România, Geoparcul Internaţional UNESCO “Ţara Haţegului” și Geoparcul “Platoul Mehedinti”- care fac parte din rețeaua globală a geoparcurilor , au fost subiect de studiu și informare pentru elevii claselor a XI-a E,a XI-a D si a IX-a D.
Activităţile au fost coordonate de Prof. Mentiu Gabriela.
Data de 6 octombrie 2022 marchează Ziua Internațională a Geodiversității, fiind proclamată de UNESCO la cea de-a 41-a Conferință Generală din 2021. Această desemnare îşi propune să promoveze la nivel mondial importanţa geodiversităţii pentru societate.
Geodiversitatea înseamnă varietatea de roci, minerale, sedimente, procese, forme de relief, fosile și soluri găsite într-o anumită zonă. Prin urmare, descrie părțile „nevii” ale lumii naturale, putând fi descrisă ca „partenerul tăcut al biodiversității”.

Un geoparc internațional UNESCO este un teritoriu ce păstrează valori geologice, naturale și culturale deosebite, de valoare internațională, cu o echipă de management profesională care dezvoltă activități de dezvoltare economică și socială, de protecție a mediului, educație, conservare a patrimoniului, cercetare, geoturism, implicare a comunității, cooperare și promovare la nivel național și international.
Programul Geoparcurilor Internaționale este unul dintre programele principale ale sectorului Științe Naturale din cadrul UNESCO. Geoparcurile Internaționale UNESCO sunt zone geografice unice, unificate, unde siturile și peisajele cu semnificație geologică internațională sunt gestionate printr-un concept holistic de protecție, educație și dezvoltare durabilă.
În Rețeaua Mondială a Geoparcurilor UNESCO (Global Geoparks Network) există, în 2022, 177 de geoparcuri, răspândite în 46 de țări.