Sectorul Parcări din cadrul Direcției Servicii Publice Locale Carei anunță o nouă sesiune de depunere a cererilor pentru parcări rezidențiale, de această dată pentru cele din cartierul Mihai Viteazul I.

Acțiunea vizează persoanele fizice, juridice, persoanele cu dizabilități/handicap sau reprezentanții legali ai acestora care au domiciliul/sediul sau punctul de lucru în cartierul Mihai Viteazul I, dar și persoanele fizice, juridice, cu dizabilități/handicap care au închiriat un apartament în acest cartier.
”Rugăm persoanele fizice, juridice, persoanele cu dizabilități/handicap sau reprezentanții legali ai acestora care domiciliază sau au sediu/punct de lucru în cartierul Mihai Viteazul I, respectiv persoanele fizice, juridice, persoane cu dizabilitati/handicap care au închiriat un apartament în acest cartier să se prezinte la D.S.P.L.- Sector Parcări, cu sediul pe str.Progresului nr.28, pentru obtinerea unui loc de parcare se pot depune actele din data de 10.10.2022 până în data de 28.10.2022, între orele 08.00 – 15.00.
În data de 14.10.2022; 21.10.2022 și 28.10.2022 se pot depune între orele 08.00-12.00, iar în data de 11.10.2022; 13.10.2022; 18.10.2022; 20.10.2022; 25.10.2022; 27.10.2022 se pot depune și între orele 16.00-18.00, cu următoarele documente:
– cerere tip solicitare loc de parcare în parcările de reședință;
– copie după actul de identitate al solicitantului;
– copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului deținut în proprietate sau folosință (talon), cu inspecția periodică valabilă la zi;
– copie carte de identitate autovehicul;
– documente privind imobilul:copie după actul de proprietate, contract de vânzare –
cumpărare, sentință judecătorească;
– documente privind dreptul de folosință a autoturismului :contract de leasing,
contract de închiriere înregistrat la ANAF (după caz);
– certificat de atestare fiscală privind bugetul local, din care să rezulte că nu figurează
cu datorii (se obține la Serviciul Parcări când se depune dosarul);
– copie certificat de înmatriculare al societății (pt.persoane juridice);
– declarație pe propria răspundere a administratorului, că persoana juridică nu se află în procedura de insolvență conform dispozițiilor Legii nr.85/2014; (pt.persoane juridice);
– copie a contractului de închiriere înregistrat la ANAF (pentru chiriasi);
– copie certificat de încadrare într-o grupă de handicap (unde este cazul);
– documente doveditoare privind reprezentantul legal (pentru persoanele cu handicap dacă este cazul);
La depunerea dosarelor să prezentați toate documentele necesare în vederea solicitării unui loc de parcare, în caz contrar dosarul va fi restituit solicitantului având posibilitatea de a reveni cu dosarul complet pe parcursul perioadei de depunere anuntate
Menționăm faptul că solicitanții pot depune cerere numai în perioada 10.10.2022 până în data de 28.10.2022, după această dată nu se mai primesc acte în vederea solicitării unui loc de parcare”.
Sursa: Primăria Carei