Consiliul Local Carei a aprobat în ședința extraordinară de azi necesitatea și oportunitatea realizării investiției de modernizare și extindere a pieței agro-alimentare Carei.

Modernizarea și extinderea pieței agro-alimentare urmează să fie finanțată din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2021-2027.
”Având în vedere necesitatea modernizării și extinderii pieței agro-alimentare în vederea furnizării unor servicii de calitate și asigurării unui spațiu decent de vânzare în piața agro-alimentară din municipiul Carei și oportunitatea finanțărilor nerambursabile alocate prin POR 2021-2027, domeniul regenerare urbană, precum și identificarea investiției ca făcând partea din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, secțiunea Regenerare urbană, precum și identificarea investiției ca făcând parte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, secțiunea Regenerare urbană, poziția 20, aprobate prin HCL nr.179 din 04.08.2022, propun Consiliului Local al Municipiului Carei aprobarea necesității și oportunității realizării investiției Modernizarea și extinderea pieței agro-alimentare din municipiul Carei și întocmirea documentației tehnico-economice aferente DALI”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.
Mai în glumă, mai în serios, o modernizare a pieței agro-alimentare din Carei ar lăsa fără obiectul muncii o așa-zisă jurnalistă care a dezvoltat o adevărată obsesie față de această piață și față de administratorul ei.