Școala Gimnazială nr 1, Carei selectează, în vederea angajării pe o perioadă de până la 15 luni, 4 pedagogi de recuperare în cadrul proiectului „Învățare pentru toți”, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cod MySMIS2014+: 152668.

Angajarea se face conform Procedurii interne privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei, în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.
Durata contractului
Determinată, perioada oct 2022-decembrie 2023
Program de lucru normal, 8 ore/zi
Locul de muncă
Activitatea se desfăşoară în sediile Școlii Gimnaziale nr 1, Carei și în teren (pentru vizite la domiciliul familiilor preșcolarilor și elevilor)
Felul muncii
Funcţia/meseria: Pedagog de Recuperare – COD 235205- conform Clasificării Ocupaţiilor din România;
Activitățile și responsabilitățile postului
Pedagogul de recuperare oferă un serviciu de asistență individualizată pentru copii, înainte și după ore pentru promovarea dezvoltării sociale, emoționale, intelectuale și fizice a elevilor lor.
Un pedagog de recuperare oferă supraveghere şi îndrumare în activitățile de la clasă, în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăți de învățare și/sau de relaționare, prin activităţi unu-la-unu sau grupuri foarte mici, de încurajare a lecturii, la explorare a mediului, exprimare prin artă, etc.
Pedagogul de recuperare va lucra alături de educatoare și învățătoare, cu aproximativ 12-15 copii și familiile lor astfel încât să fie incluși în școală, să participe la activitățile de învățare din timpul programului de școală dar și după școală. Pedagogul de recuperare lucrează cu jurnale în care înregistrează situația fiecărui copil și a familiei sale.
Principalele atribuții:
-Asistă profesorul/ învățătorul la clasă, pentru a fi suport în învățarea personalizată a unui număr mic de copii
-Comunică cu familia fiecărui copil pentru a avea o situație a provocărilor de participare școlară și pentru a o ajuta să le rezolve
-Comunică cu profesorii și cu personalul de activități extracurriculare și școală-după-școală despre situația copiilor
-Asistă familia copilului în relația cu instituțiile statului care pot rezolva, media, facilita rezolvarea problemelor de participare școlară

Cunoștințe și calificări necesare:
Căutăm persoane cărora le face mare plăcere să lucreze și să interacționeze cu copiii (6-14 ani), cu răbdare și empatie, constructive și amabile. Cerem capacitate de prioritizare și de organizare a activităților și timpului, onestitate, flexibilitate, responsabilitate și proactivism.
Studii minime solicitate: medii
Specializare în unul dintre următoarele domenii: Pedagogie de recuperare, Psihologie, Stiințele Educației, Psihopedagogia Specială și Pedagogie.
Nu este solicitată experiență prealabilă
Cunoașterea limbii maghiare constituie un avantaj

Condiții de participare la concurs
Pentru înscrierea la concurs, veți trimite următoarele documente:
1.Curriculum Vitae – semnat și datat
2.Documente care certifică pregătirea/calificarea profesională:
(a)diplomă/adeverință de absolvire a studiilor superioare, nivel licență,
(b)certificat/adeverință de absolvire a unui curs de perfecționare ca pedagog de recuperare sau/și foaie matricolă care atestă parcurgerea unui curs/modul de tipul: educație incluzivă, lucrul cu copii cu cerințe educaționale speciale, psihopedagogie specială, psihologia dezvoltării, etc.
3.Dacă veți fi selectat, veți depune și cazier judiciar.
Informații privind depunerea documentelor
Toate documentele care dovedesc calificarea dvs se vor trimite într-o singură adresă, prin e-mail, la adresa: mnd_moldovan@yahoo.fr . Veți primi înapoi un email de confirmare a primirii email-ului și atașamentelor.
Dacă nu primiți confirmare de primire a e-mailului, vă rugăm să sunați la număr de telefon 0740 552520, pentru a verifica primirea documentelor.
Calendarul concursului
02 sept Publicarea anunțului
09 sept Termen limită de trimitere a documentelor
12-13 sept Proba de Interviu.
14 sept Publicarea rezultatului selecției
15 sept Contestații. Vor fi luate în considerare doar contestațiile referitoare la desfășurarea prezentei proceduri. Punctajul acordat pentru interviú are carácter definitiv și nu poate fi contestat.
16 sept Răspuns la contestații
19 sept Publicarea rezultatului final
20-22 sept Prezentarea cazierului judiciar și adeverință de la medicina muncii ca apt de angajare
Despre proiectul “Învățare pentru toți”
În perioada iunie 2022-decembrie 2023, 180 copii preșcolari și școlari și 105 părinți/tutori vor beneficia de activități de educație remedială adaptate la nevoile copilului care contribuie prevenirea sau reducerea abandonului școlar; școli de vară cu activități nonformale pentru dezvoltarea abilitaților de viață; activități educaționale și de relaționare emoțională în familie (ateliere și/sau festivalul familiei). Proiectul se desfășoară în cadrul Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității, contribuind la implementarea Măsurii 3. Dezvoltarea de pachete integrate de servicii educaţionale destinate copiilor incluşi în sistemul de învățământ preuniversitar, Intervenţia I.7 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferente. Aceasta este implementată de Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială prin proiectul Sprijin pentru Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială în vederea implementării „Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității”, Contract POCU 390/5/1/123740, Axa prioritară: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.