La Liceul Tehnologic Iuliu Maniu din Carei se mai pot face înscrieri la învățământul profesional, învățământul profesional dual, şcoala postliceală şi învățământul liceal seral.

1. Învățământul profesional, învățământul profesional dual
Pentru absolvenții clasei VIII care nu s-au decis până în acest moment ce carieră doresc să urmeze, Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei mai are locuri disponibile pentru Calificările profesionale:
-la sectia română învățământul profesional dual
ØBrutar (patiser) preparator produse făinoase – 2 locuri
-la sectia maghiară învățământul profesional
ØComerciant-vânzător 5 locuri
ØBucătar -9 locuri
ØElectronist in telecomunicații -8 locuri

2. Școala postliceală
Pentru absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat și pentru orice cetătean, care doresc să urmeze o școală postliceală Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei vă oferă următoarele Calificări profesionale
ØDomeniul Economic- Calificarea profesională – Asistent de gestiune, nivel 5, 4 semestre, fără taxă,
ØDomeniul Informatică- Calificarea profesională- Analist programator, nivel 5, 3 semestre, fără taxă.
Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul şcolii pe baza următoarelor documente:
Øcererea-tip de înscriere
Øcopie diploma de bacalaureat, sau adeverinţa de absolvire a liceului (12 clase sau 13 clase)
Øcopie foaia matricolă a claselor IX-XII/XIII
Øcopie carte de identitate
Øcopie certificat de naştere
Øcopie certificat de căsătorie pentru persoane de sex feminin
Øadeverinţă medicală din care să reiasă că este clinic sănătos şi apt pentru şcoală
Ødouă fotografii tip buletin (30*40 mm)
Ødosar plic având înscrise datele de identificare, adresa de e-mail şi numărul de telefon

Perioada de înscriere pentru scoala postliceală este următoarea:
•Sesiunea de vară, între 18 iulie 2022 – 12 august 2022;
·Sesiunea de toamnă, organizată în funcţie de numărul solicitărilor, în perioada 22 august-02septembrie 2022

3. Învățământul liceal seral
Pentru cetătenii absolvenți de 10 clase liceu sau 11 clase învățământ profesional care doresc să iși completeze studiile vă oferim posibilitatea înscrierii în învățământul liceal seral
ØDomeniul Turism si alimentatie, specializarea Tehnician în gastronomie, clasa XI , nivel 4, fără taxă.
Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul şcolii pe baza următoarelor documente:
Øcererea-tip de înscriere
Øcopie după diploma de absolvire a școlii profesionale (unde exte cazul)
Øcopie foaia matricolă
Øcopie carte de identitate
Øcopie certificat de naştere
Øcopie certificat de căsătorie pentru persoane de sex feminin
Øadeverinţă medicală din care să reiasă că este clinic sănătos şi apt pentru şcoală
Ødosar plic având înscrise datele de identificare, adresa de e-mail şi numărul de telefon

Perioada de înscriere pentru clasa XI liceu seral este următoarea:
•Sesiunea de vară, între 18 iulie 2022 – 12 august 2022;
·Sesiunea de toamnă, între 22 august- 2 septembrie 2022.

Informații suplimentare se pot obţine la secretariatul unițății de învățământ a Liceului Tehnologic Iuliu Maniu tel. 0261862402, 0361402221 sau la numărul 0745836556 – ing. Mihaela Nuna- director.
„Nu uitați: un domeniu de pregătire dorit este egal cu o calificare profesională și un loc de muncă de succes! Vă așteptăm să vă înscrieți la liceul nostru, un liceu cu statură, proces instructiv educativ și ambianță la standarde educaționale europene”, a declarat directorul Liceului Tehnologic Iuliu Maniu, ing. Nuna Mihaela.