Primăria Carei propune un proiect impresionant care va schimba complet aspectul centrului în zona Monumentului Ostașului Român. În valoare de circa cinci milioane euro, proiectul va fi finanțat din fondurie europene.

Proiectul, initulat ”Reamenajare a Parcului din Zona Monumentului Ostașului Român Carei”, prevede lucrări de o foarte mare amploare în zonă.
Din suprafața totală de 17.925 mp, aproape 8.000 mp o vor reprezenta zonele verzi, cu gazon. Plantările se vor face cu specii de arbori specifici zonei, împrejmuirea cu gard viu, pâlcuri de arbusti în exteriorul aleilor, flori albe pe suprafeţele gazonate din interior, de-a lungul aleii principale, pentru marcarea volumetrică a traseului de defilare a paradelor militare.
Principalele intervenții ale proiectului:
– Aleea comemorarii: Monumentul Ostașului Roman: Crearea zonelor de promenada si relaxare in jurul Monumentului;
– Aleea păcii: crearea unui amfiteatru pentru evenimente în aer liber: auditorium, zid de apă, pergolă, ziduri de piatră cu inscripții în limbile grupurilor etnice care trăiesc împreună în comunitate;
– Aleea verde: loc de joacă pentru copii, pergolă pentru umbră, iluminat copaci;
Zona din jurul monumentului se va transforma dintr-un spațiu de trecere într-un spațiu atractiv, vivant, el devine un loc unde oamenii vin și își petrec timpul liber și o zonă unde se pot organiza evenimente. Pentru a răspunde la context, parcul dezvoltă caractere diferite în funcție de vecinătăți. Astfel, în cadrul propunerii se dezvoltă o compoziție avantajoasă care are ca obiectiv principal punerea în evidentă a Monumentului Ostașului Român prin îndepărtarea vegetației care obturează vizibilitatea asupra acestuia. Primele decizii care au stat la baza abordării proiectului au fost trasările unor alei cu personalități diferite precum: Aleea Comemorării, Aleea Păcii și Aleea Verde. Aceste alei formează un ansamblu care îmbină atât latura istorică a locului care ține de comemorare, cât și latura de viitor, care marchează ideea de pace precum și aspectul de viitor sustenabil (verde).
Aleea Comemorării se raportează la trecut și stă în strânsă relație cu monumentul. Pentru a potența acest aspect, aleea se invecinează cu o zonă plantată cu flori albe care subliniază și ea acest caracter comemorativ și aduce în prim plan o cromatică unitară, albă.
Aleea Păcii stabilește noi viziuni care aduc un plus zonei. Aici se discută despre integrarea unor elemente precum un amfiteatru pentru evenimente în aer liber, un perete decorativ de apă și o orizontală (copertinele) care au prinse pe acestea o serie de blocuri de piatră care au inscripționate numele eroilor căzuți și a unor personalități locale. Pe lângă orizontala pe care o marchează, copertinele aduc prin intermediul verticalelor marcate de blocurile de piatră, ritm și stabilitate. Simbolul păcii, porumbelul, apare în traforurile copertinei, vizibil atât ziua, cât și pe timpul nopții, având o lumină indirectă marcată în copertină.
Aleea Verde răspunde țesutului urban existent la Sud și la Est (locuire). Astfel, în această zonă se regăsește parcul propriu-zis cu o zonă dedicată copiilor.
În concluzie, parcul răspunde contextului existent prin intermediul personalităților diferite pe care le înglobează. Parcul răspunde prin funcțiunea nou creată tuturor categoriilor de vârstă, nevoilor culturale, dar și cele legate de funcționalitate pe care le are Municipiul Carei.

Mai multe informații despre proiectul lansat în consultare publică puteți obține la următorul link: https://www.municipiulcarei.ro/anunt-consultare-publica-monument-18-07-2022/