Sectorul Parcări din cadrul Direcției Servicii Publice Locale Carei anunță o nouă sesiune de depunere a cererilor pentru parcări rezidențiale. Acțiunea vizează persoanele fizice, juridice, persoanele cu dizabilități/handicap sau reprezentanții legali ai acestora care au domiciliul în următoarele cartiere, dar și persoanele fizice, juridice, cu dizabilități/handicap care au închiriat un apartament situat pe str. Eliberării, B-dul 25 Octombrie, Calea Armatei, Ignișului.

Rugăm persoanele fizice, juridice, persoanele cu dizabilități/ handicap sau reprezentanții legali ai acestora care au domiciliul în următoarele cartiere, dar și persoanele fizice, juridice, cu dizabilitati/handicap care au închiriat un apartament situat pe:
-str. Eliberării blocurile: 1; 2; 3; 4; 6; 10; 12; 14; 17; 19; 21;
-B-dul 25 Octombrie blocurile: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 14; 15; 19; 21; 23;
-Cal.Armatei Romăne blocurile : 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16;
-Str.Ignișului blocurile : 2; 4; 6; 8;
să se prezinte la D.S.P.L.- Sector Parcări, cu sediul pe str.Progresului nr.28, în vederea depunerii actelor pentru a obține loc de parcare, din data de 25.07.2022 până în data de 05.08.2022, între orele 9.00 – 12.00, în data de 26.07.2022; 28.07.2022; 02.08.2022 și 04.08.2022 se poate și între orele 16.00-18.00, cu următoarele documente:
-cerere tip solicitare loc de parcare în parcările de reședință;
– copie după actul de identitate al solicitantului;
– copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului deținut în proprietate sau folosință (talon), cu inspecția periodică valabilă la zi;
– copie carte de identitate autovehicul;
– documente privind imobilul: copie după actul de proprietate, contract de vânzare –
cumpărare, sentință judecătorească;
– documente privind dreptul de folosință a autoturismului : contract de leasing,
contract de închiriere înregistrat la ANAF (după caz);
-certificat de atestare fiscală privind bugetul local, din care să rezulte că nu figurează
cu datorii( se obține la Serviciul Parcari cand se depune dosarul) );
-copie certificat de înmatriculare al societății (pt.persoane juridice);
-declarație pe propria răspundere a administratorului ,că persoana juridică nu se află în procedura de insolvență conform dispozițiilor Legii nr.85/2014;(pt.persoane juridice);
-copie a contractului de închiriere înregistrat la ANAF(pentru chiriasi);
-copie certificat de încadrare într-o grupă de handicap (unde este cazul);
-documente doveditoare privind reprezentantul legal (pentru persoanele cu handicap dacă este cazul);
Menționăm faptul că solicitanții pot depune cerere numai în perioada 25.07.2022-05.08.2022, după această dată nu se mai primesc acte în vederea atribuirii locurilor de parcare.
Sursa: Primăria Carei