Primăria Carei încheie contracte pentru recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul Carei, respectiv recenzarea prin efectuarea de interviu de către recenzor, în teren, în perioada 20.06- 17.07.2022.

Cererile tipizate completate se depun la Registratura Primăriei Municipiului Carei până în data de 17 iunie 2022, însoțite de copie după actul de identitate, după diploma de studii și cazierul judiciar al candidatului.
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
1. Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
2. Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
3. Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
4. Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
5. Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
6. Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
7. Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
8. În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
9. Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic reprezintă un avantaj.
Informații suplimentare se pot obține pe site-ul Primăriei Carei, la următorul link: https://www.municipiulcarei.ro/recrutare-recenzori/.