Absolvenţii claselor a XII-a de la Liceul Teoretic şi-au luat rămas bun astăzi de la liceul în care au studiat în ultimii patru ani, de la colegi și de la dascălii care le-au predat. Pentru elevii celor cinci clase a XII-a, clopoţelul a sunat pentru ultima oară la Liceul Teoretic Carei.

Absolvenţii au pornit din clasele lor înspre curtea liceului cântând Gaudeamusul, unde au fost aşteptaţi de cadre didactice, părinţi, rude şi prieteni.
Oficiile de gazdă ale festivităţii au fost făcute de către directorul Liceului Teoretic Carei, Zsido Sandor. A fost păstrat un moment de reculegere în memoria fostului inspector şcolar general al IŞJ Satu Mare, Călin Durla.
În continuare, au fost premiaţi cei doi şefi de promoţie: Oprea Şuta Vivien la secţia română, cu media generală 10 pe cei patru ani de liceu, respectiv Pap-Czier Johanna la secţia maghiară, cu media generală de 9,95.

După înmânarea cheilor liceului elevilor din clasa a XI-a de către absolvenţii claselor a XII-a, a avut loc premierea elevilor cu rezultate bune la învăţătură din fiecare clasă.