În sala de festivități a Primăriei Carei a avut loc azi, 11 mai 2022, conferința de deschidere a proiectului ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul UAT Municipiul Carei”, informează administrația locală careiană.

Au participat angajați ai Primăriei și membri ai Consiliului Local Carei.
Cu această ocazie, a fost prezentate proiectul în sine, rezultatele studiului privind percepția în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul administrației publice privind aspecte legate de corupție, respectiv rolul consilierului de etică în reducerea riscurilor de corupție.
UAT Municipiul Carei, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul U.A.T. Municipiul Carei”, Cod SIPOCA 1213/MySMIS2014+152093, finanțat din Fondul Social European (FSE) , prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Valoarea totală a proiectului este de 414.834,00 lei, iar valoarea cofinanțării Uniunii Europene de 352.608,90 lei.