Începând cu data de 11.03.2022, Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Satu Mare a desfășurat un controlul tematic la operatorii stațiilor de carburanți din județul Satu Mare.

Inspectorii au verificat respectarea actelor de reglementare ale acestora din punct de vedere al protecției mediului, existența monitorizărilor privind emisiile specifice de la instalațiile de alimentare cu benzină, gestionarea deșeurilor, inclusiv a celor periculoase de la nivelul stațiilor, starea generală de salubrizare, de întreținere a suprafețelor, a rigolelor de scurgere a apelor din precipitații.
Au fost verificate un număr de 43 stații pentru desfacerea produselor, identificându-se în principal neconformități minore, cu unele excepții privind lipsa autorizațiilor de mediu.
Au fost aplicate un numar de 25 sancțiuni contravenționale, 16 avertismente și 9 amenzi, în cuantum total de 155 000 lei și au fost impuse măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

Trei dintre stațiile de carburanți amendate sunt din municipiul Carei.