Interviu despre importanța securității și sănătății în muncă cu ing. ec. Constantin Bonea, directorul general al GEEA Investigații Economice SRL

Reporter: – De ce este importantă securitatea și sănătatea în muncă?
Constantin Bonea: – În primul rând, este o obligație legală a fiecărui angajator, dar cred că este o obligația UMANĂ, pentru grija celui de lângă tine! Securitatea și sănătatea în muncă sunt o condiție de bază a unei activități, pentru că, dacă oamenii nu sunt în siguranță, nu vor veni să lucreze cu tine, iar dacă nu sunt sănătoși, nu prea o să vrea nimeni să-i angajeze. Un loc de muncă sigur, fără pericole și cu un mediu sănătos, cu echipamente de muncă competitive și sigure, aduce și angajatului și angajatorului satisfacții atât morale dar și materiale. Un om care merge la muncă cu voie bună, întrucât știe că va lucra cu plăcere și în siguranță, sigur va avea un randament superior altuia plin de frică.
Reporter: – Ce obligații are o firmă sau o instituție publică referitor la acest domeniu?
Constantin Bonea: – Legislația de Securitate și Sănătate în Muncă este aplicabilă tuturor persoanelor fizice și juridice care își desfășoară activitatea în Romania, dar și în tot spațiul european, această obligație derivând din directivele europene. Obligația de bază (din care rezultă toate celelalte) a angajatorilor este prevăzută în Legea 319/2006, la articolul 6, ”ANGAJATORUL are OBLIGAŢIA de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor, în toate aspectele legate de muncă – în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană. Obligaţiile lucrătorilor în domeniul SSM şi apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie nu aduc atingere principiului responsabilităţii angajatorului”. Toate obligațiile (33 sintetic) unui angajator, că este persoană fizică sau juridică, că este instituție de stat, ONG sau societate comercială, se regăsesc în articolul 15 al HG-ului 1425/2006, modificat și completat de-alungul timpului, ultima modificare fiind acum două săptămâni (introducerea digitalizării, noua listă cu completări ale unor noi boli profesionale etc).
Reporter: – Care sunt sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă?
Constantin Bonea: – Sancțiunile pot începe de la nivel de avertisment verbal, la amenzi contravenționale, amenzi penale și până la privare de libertate între 3 luni și 5 ani! Este activitatea care are un articol (350) DIRECT ÎN CODUL PENAL unde apar aceste sancțiuni penale. Dacă încălcarea Legii 319/2006 privind SSM este cumulată și cu alte infracțiuni, se poate ajunge la adăugarea altor perioade de privare de libertate. Nici contravențiile nu pot părea ușoare, ele având posibilitatea să ajungă și până 3.600 lei/zi control (36 milioane lei vechi), ceea ce pentru o organizatie mică poate însemna direct faliment. Sunt cazuri extrem de rare. De obicei, inspectorii de muncă duc o activitate de prevenire și măsurile sunt pentru a asigura continuitatea activității și nu pentru închiderea activităților celor controlați. Însă, dacă cel controlat nu remediază problemele identificate se poate ajunge inclusiv la suspendarea activității.
Reporter: – Cum e mai avantajos pentru o firmă: să își asigure din surse proprii sănătatea și securitatea în muncă sau să o externalizeze?
Constantin Bonea: – Cel mai bun răspuns aici este: depinde! Chiar de două ori depinde: vrem să marcăm că avem o activitate de prevenire și că respectăm prevederea legală sau chiar vrem să asigurăm un loc de muncă sigur? Conform legislației, cel care este angajat să se ocupe cu această activitate, trebuie să aibă un contract de muncă cu normă întreagă (8 ore/zi) și NU ARE VOIE SĂ PRESTEZE DECÂT ACTIVITĂȚILE DE PREVENIRE! Practic, pe lângă funcția de Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, nu poate face decât activități în domeniul SU (Situaților de Urgență: Cadru tehnic PSI + Inspector Protecție civilă) și Responsabil de mediu, Responsabil cu sistemul de management al deșeurilor, protecție fizică, eventual protecția datelor cu caracter general etc. Angajatorul are de ales în a găsi un salariat capabil să -i asigure aceste servicii în așa fel încât riscurile acelor activități să tindă către zero și, dacă este bun, să vadă cum îl plătește. Fără să-l folosească și la alte activități. Varianta de externalizare este favorabilă entităților mici și cu riscuri reduse, dar poate fi accesată de orice entitate cu precizarea că deja de la 50 de angajați trebuie să înființeze un CSSM (Comitet de Securitate și Sănătate în Muncă), compus din președinte (angajatorul), secretar (lucrător desemnat cu obligații de inspector ssm – ca mai sus) și doi reprezentanți (aleși) ai lucrătorilor, precum și reprezentanți (numiți de angajator), la care se adaugă medicul de medicina muncii ! Acest CSSM aprobă toată politica de SSM și SU a organizației! De asemenea, la peste 249 de angajați, trebuie constituit un Serviciu Intern de Prevenire și Protecție, condus de un șef de serviciu cu studii superioare în domeniul tehnic și curs de 180 de ore în domeniul evaluării și auditării de risc.
Reporter: – Ce servicii oferă firma GEEA Investigații Economice SRL?
Constantin Bonea: – Servicile oferite de noi sunt cele de suport pentru activitățile unei organizații (indiferent că este de stat sau privată), respectiv securitate și sănătate în muncă, situații de urgență, consultanță pentru activități de mediu, cursuri autorizate sau de inițiere și perfecționare (cu sau fără diplome de absolvire ANC, dar cel puțin de participare și confirmare a cunoștințelor), protecția datelor cu caracter personal, resurse umane, contabilitate, iar pentru instituțiile de stat oferim consultanță pentru coorodonarea și implementarea SCIM (Sistemul de Control Intern Managerial ) și SNA (Strategia Națională Anticorupție). Eu și colegii mei suntem membri ai Asociatiei de Luptă Antidrog (A.M.A.) și ai Asociației Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (A.C.C.O.), ambele având protocol de colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, în vederea acțiunilor comune de prevenire și combatere a consumului de droguri și a anticorupției. În județul Satu Mare activăm din 2018, având beneficiari UAT-uri, ONG-uri și societăți comerciale, toate acestea fiind posibile prin efortul reprezentanților noștri de la SC RamonaIntelcons SRL. Cu ei urmează să inființăm o filială în municipiul Carei.
Reporter: – Cum vă pot găsi firmele și instituțiile interesate de oferta dumneavoastră?
Constantin Bonea: – Cei care sunt interesați ne pot găsi în Ghidul Primăriilor, la pagina Municipiului Carei: https://www.ghidulprimariilor.ro/ro/businesses/view/GEEA-INVESTIGA%C5%A2II-ECONOMICE-SRL/971656 , respectiv pe paginile noastre web: http://www.geeaworld.ro și pe https://safetydpo.eu. De asemenea, putem fi contactați la numerele de telefon 0723.349.225, respectiv 0731.323.880.
A consemnat Szasz Lorand