Locuitorii municipiului Carei sunt rugați de către administrația locală să completeze un chestionar legat de percepția în rândul cetățenilor privind aspecte legate de corupție.

Prezentăm anunțul Primăriei Carei:
Stimați CETĂȚENI ai Municipiului CAREI,
UAT Municipiul Carei, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul U.A.T. Municipiul Carei”, Cod SIPOCA 1213/MySMIS2014+152093, finanțat din Fondul Social European (FSE) , prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), care are trei obiective specifice :
1. Creşterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei şi a indicatorilor de evaluare.
2. Creşterea gradului de conştientizare a efectelor corupţiei la nivelul personalului din administraţia publică locală cât şi în rândul cetăţenilor.
3. Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului şi aleşilor locali în ceea ce priveşte măsurile anticorupţie.
Pentru atingerea acestor obiective, este necesar să știm care este în prezent percepţia în rândul cetățenilor din municipiu privind aspecte legate de corupţie.
De aceea se va realiza o cercetare pe bază de CHESTIONAR, al cărui scopul îl reprezintă cunoașterea unor aspecte legate de fenomenul corupției – magnitudinea fenomenului, practici și măsuri de prevenire și combatere în rândul cetățenilor din municipiu.
Chestionarul este anonim și poate fi completat până la data de 25 martie 2022 la următorul link:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Carei-cet
Datele completate de dumneavoastră vă aparțin, nu pot fi sugerate de terți.
Constatările sunt evaluate prin măsurători ale percepției dumneavoastră.
Toate răspunsurile dumneavostră sunt valide, nu există ideea de “răspunsuri greșite”
Cu deosebită considerație,
Kovács Eugen
Primar