Începând din acest an școlar, elevii de la Liceul Tehnologic ”Iuliu Maniu” din Carei îșî desfășoară orele de instruire practică curentă și comasată la standarde europene. Din primăvara anului 2021 au început lucrările de modernizare a laboratoarelor de alimentație publică. Astfel, vechiul laborator a fost modernizat în totalitate, respectiv s-a amenajat un al doilea laborator de alimentație publică din nevoia de a școlariza un număr cât mai mare de elevi.

_DSC4588
În aceste condiții, elevii de la specializările Bucătar, Ospătar, Brutar, Tehnician în gastronomie pot începe practica curentă și comasată începând cu clasa IX în unitatea școlară pentru a-și dobândi cunoștințele, abilitățile și atitudinile inițiale aferente fiecărei meserii și a asimila conținuturile învățării aspirând spre a fi ”cel mai bun meseriaș” în vederea inserției pe piața muncii. Modernizarea și înființarea laboratoarelor a fost imperios necesară pentru buna desfășurare a procesului instructiv educativ. Acest lucru presupune o formare adecvată, inițială și continuă a elevilor cu efecte măsurabile dar și măsuri integrate de intervenție și sprijin pentru elevi. Aceștia trebuie să fie încrezători în propriile forțe, capabili să comunice și să coopereze cu alții pentru a putea dezvolta relații armonioase în societate, să fie responsabili, informați și orientați spre succes și excelență în viața personală pe măsură ce contribuie eficient la dezvoltarea durabilă a societății.
În acest moment unitatea școlară dispune de următoarele cabinete – Biologie, Fizică, Chimie, Matematică, Istorie, Limba Engleză, Limba Romană, Geografie, Electronică si automatizări, Economic; 2 Cabinete de Informatică, 2 Laboratoare de Alimentatie publică, 1 Cabinet Proiectul ROSE, 1 Cabinet de Asistență Psihopedagogică, 1 Cabinet medical, 2 Săli de sport.
”Pe această cale, mulțumim conducerii UAT Carei pentru toată susținerea acordată și sponsorului SC Varga Quattro SRL, fără de care toate lucrările de modernizare nu s-ar fi putut realiza. De asemenea, conducerea unității de învățământ adresează mulțumiri tuturor agenților economici care au încheiat contracte de parteneriat cu Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei pentru stagiul de pregătire practică în vederea învățării la locul de muncă, ca parte integrantă a programului de pregătire profesională prin învățământ profesional și tehnic”, a declarat directoarea Liceului Tehnologic Iuliu Maniu, Mihaela Nuna.

Elevi în practică la Varga Quattro

Elevi în practică la unități comerciale