Prin modificarea Strategiei de parcări, aprobată în ședința de azi de către consilierii locali careieni, a fost stabilită prioritatea la atribuirea parcărilor de reședință în Carei. După repartizarea locurilor de parcare pentru cele 300 de persoane cu handicap, vor avea prioritate persoanele fizice care dețin autoturisme, apoi persoanele juridice care dețin autoturisme, urmate de persoanele fizice, iar apoi cele juridice care au în folosință autoturisme (leasing/închiriere).

ady endre1 mic
Primarul Eugen Kovacs a declarat că acest regulament va putea fi modificat ulterior, în funcție de situațiile care se vor ivi, întrucât numărul locurilor de parcare este limitat. Viceprimarul Ludovic Keizer a arătat că atribuirea locurilor ar putea începe din 10 ianuarie anului viitor.
Potrivit modificării Strategiei de parcări aplicabile în municipiul Carei, aprobată azi de consilierii locali, la atribuirea locurilor de parcare rezervate la reședință vor avea prioritate persoanele cu handicap fizic grav sau accentuat și persoanele invalide de gradul I cu domiciliul în zona arondată parcării de reședință, care fac dovada că posedă carnet de conducere și sunt proprietari de autoturisme sau însoțitorii acestora care fac dovada de însoțitor pentru conducerea autoturismului persoanei cu handicap.
Următoarea categorie pe lista de priorități o constituie persoanele fizice cu domiciliul/reședința în zona arondată parcării de reședință, proprietare ale locuinței, care au în proprietate autoturisme, înregistrate la Serviciul Impozite și Taxe Carei, cu verificările tehnice la zi și nu dețin în proprietate sau folosință garaje pe domeniul public sau privat în zonă, pentru un autoturism.
Apoi urmează persoanele juridice cu sediul sau punctul de lucru în zonă, proprietare ale sediului sau ale punctului de lucru care au în proprietate autoturisme, înregistrate la Serviciul Impozite și Taxe Carei, cu verificările tehnice la zi și nu dețin în proprietate sau folosință garaje pe domeniul public sau privat în zonă, pentru un autoturism.
Pe locul al patrulea sunt persoanele fizice cu domiciliul/reședința în zona arondată parcării de reședință, proprietare ale locuinței, care au în folosință autoturisme (folosință constatată prin contract de închiriere/leasing, declarat la ANAF), înregistrate la Serviciul Impozite și Taxe Carei, cu verificările tehnice la zi și nu dețin în proprietate sau folosință garaje pe domeniul public sau privat în zonă, pentru un autoturism.
Pe ultimul loc sunt persoanele juridice cu sediul sau punctul de lucru în zonă, proprietare ale sediului sau ale punctului de lucru care au în folosință autoturisme (folosință constatată prin contract de închiriere/leasing, declarat la ANAF),, înregistrate la Serviciul Impozite și Taxe Carei, cu verificările tehnice la zi și nu dețin în proprietate sau folosință garaje pe domeniul public sau privat în zonă, pentru un autoturism.

Astfel, se vor atribui locurile de parcare pentru persoanele cu handicap, apoi se va trece la persoanele fizice care dețin autoturisme. Dacă mai rămân locuri libere, se trece la persoanele juridice care dețin autoturisme. În situația în care mai rămân locuri disponibile, se trece la categoria următoare, cea a persoanele fizice care au în folosință autoturisme, iar dacă vor mai exista locuri libere, se vo0r distribui către persoanele juridice care au în folosință autoturisme. În cadrul unei categorii, atribuirea se va face în ordinea depunerii solicitărilor.