O nouă zonă de agrement prinde contur în municipiul Carei, prin intermediul unui proiect finanțat din fonduri europene. Proiectul „Amenajare parc de agrement Șomoș în municipiul Carei”, în valoare de 11,952 milioane lei, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, care constă în reconversia şi refuncţionalizarea terenului degradat situat în zona Şomoş, în suprafață de 4 hectare, informează Primăria Carei.

somos1
Lucrările sunt realizate de către Asocierea SC Tarr & Tarr SRL și SC Oraexacta System SRL.
Lucrări incluse în proiect:
– eliberarea terenului de vegetația invazivă;
– sistematizarea pe verticală a terenului;
– demolarea gardului din beton existent;
– lucrări de refacere a canalizării pluviale orăşeneşti;
– realizarea unui drum de acces, lung de 125 m;
– se va amenaja o suprafață de 41.409 mp spatiu verde, cu plantări de arbori de talie mare – circa 700 bucăți, medie – 300 bucăți, mică – 65 bucăți, arbuști – 5.600 bucăți, flori;
– realizare unei rețele de alei interioare: alee principală (semicarosabilă) de 3 m lăţime, alei secundare de 1,5 m lăţime și poteci pietonale din lespezi de piatră aşezate în iarbă.
De asemenea, se vor realiza:
– o alee, pistă pentru alergare
– un ansamblu echipamente de joacă pentru copii, alăturate, dotate cu echipamente specifice pe grupe de vârstă;
– un ansamblu echipamente de joacă pentru copii cu dizabilităţi;
– un spațiu amenajat cu dotări pentru practicarea unor sporturi pe role;
– un spaţiu amenajat și dotat pentru fitness în aer liber;
– un ansamblu echipamente fitness pentru persoane cu dizabilităţi;
– un carrion;
– patru fântâni din fontă cu apă de băut;
– șase vetre de foc de formă circulară pentru picnic și foc de tabără;
– o rețea de camere de supraveghere;
– un sistem Wi-Fi;
– o rețea de iluminat;
– un sistem de irigaţii cu puț forat;
– alte lucrări și dotări conexe precum toalete publice, dotări PSI, etc.
– se va achiziționa și monta mobilier urban constând în: coşuri de gunoi simple, coşuri de gunoi pentru colectare selectivă, pubele de gunoi, bănci din lemn, pergole, grătare copaci, suport pentru biciclete, lămpi solare, etc.