Primăria Carei anunță lansarea apelului de finanțare pentru proiectele din domeniile cultură, sport, culte religioase și asistență socială. Sunt alocați 50.000 lei pentru cultură și sport, 100.000 lei pentru culte religioase, respectiv 30.000 lei pentru asistență socială.

primarie

Autoritatea contractantă: U.A.T. MUNICIPIUL CAREI, cu sediul în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.40, județul Satu Mare, tel. 0261/861660, fax. 0261/861663 e-mail: primariacar@yahoo.com., web: http://www.municipiulcarei.ro, aduce la cunoștința publică:
Anunțul de participare pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul Municipiului Carei, pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2021.
Domeniile pentru care se acordă finanțarea nerambursabilă: cultură, sport, culte religioase, asistență socială.
Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
Surse de finanțare: Bugetul local al Municipiului Carei pe anul 2021, aprobat prin HCL nr.101/2021, după cum urmează: cultură și sport 50.000 lei, culte religioase 100.000 lei, asistență socială 30.000 lei.
Informațiile privind condițiile de finanțare și procedura de selecție a proiectelor sunt prevăzute în HCL Carei nr. 65/2018 privind aprobarea Ghidurilor pentru derularea programului municipal privind finanțarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Carei, a proiectelor şi acțiunilor în domeniile: cultural, sportiv, social, culte religioase, Anexele I, II, III, IV, publicate pe site-ul instituției http://www.municipiul carei.ro. Informații suplimentare se pot obține la nr. telefon 0261/861659 -Compartiment juridic sau de pe site-ul instituției http://www.municipiulcarei.ro.
Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile va fi transmisă numai prin poștă, în plic sigilat, la sediul autorității finanțatoare situat în municipiul Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr.40, județul Satu Mare.
Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se depune în limba română, într-un exemplar original și un exemplar copie, incluse în același plic închis și sigilat. Plicul trebuie să poarte numele complet al solicitantului, adresa organizației, titlul proiectului, domeniul şi mențiunea (în limba română) „A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”.
Depunerea proiectelor de finanțare nerambursabilă se face în perioada 02.07.2021- 02.08.2021
Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finanțare nerambursabilă este 20.07.2021, ora 16.00
Perioada de evaluare și selecție a proiectelor: 02.08.2021-05.08.2021.
Primarul Municipiului Carei,
ing. Kovacs Eugen
Informații: https://www.municipiulcarei.ro/regulament/ , la sectiunea Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Carei alocate pentru activitati nonprofit de interes local.
Sursa: Primăria Carei