Persoanele cu dizabilități sau reprezentanții acestora, care domiciliază în blocurile M și V din cartierul Mihai Viteazul Nr.1, pot să depună cereri pentru locuri de parcare, informează Primăria Carei.

parcare dizabilitati
Persoanele cu dizabilități/handicap sau reprezentanții legali ai acestora, care au domiciliul în Cartierul Mihai Viteazu II din Carei, în blocurile:
M1; M3; M5; M7; M9; M11; M13; V1; V2; V3; V4; V5; V6; V8; V9; V10; V11;V12; MV8; MV10; MV12,
să se prezinte la D.S.P.L.- Sector Parcări, cu sediul pe str.Progresului nr.28, în vederea depunerii actelor pentru a obține loc de parcare, din data de 14.06.2021 până în data de 18.06.2021, între orele 9.00 -12.00, cu următoarele documente:
– copie certificat de încadrare într-o grupă de handicap;
– documente doveditoare privind reprezentantul legal (dacă este cazul);
– acte privind domociliul: copie act de identitate, act de propietate, contract de închiriere, act de donație sau moștenire;
– copie după certificatul de înmatriculare al autovehicolului deținut în propietate sau posesie;
– documente privind dreptul de folosință(utilizare) a autovehiculului; contract de leasing, donație, act de moștenire, comodat, încredințare autentificată (dacă este cazul);