În cursul lunii aprilie 2021, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 164 de controale, din care 99 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 65 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 209 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 209 măsuri pentru înlăturarea acestora.

itm

Cu ocazia celor 99 controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna aprilie 2021 s-au aplicat în total 29 sancţiuni contravenţionale, din care 6 amenzi în valoare totală de 13.800 lei și 23 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 114 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.
Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 17 sancțiuni (6 amenzi în valoare totală de 13.800 lei și 11 avertismente) .
Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 9 sancțiuni (avertismente) și s-au dispus 18 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.
În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 66 de controale în cursul lunii aprilie 2021, fiind constatate 110 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 110 sancțiuni contravenționale (6 amenzi în valoare totală de 16.000 lei și 104 avertismente). Au fost dispuse 113 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.
În cursul lunii aprilie au fost comunicate (de către angajatori) 6 evenimente (cercetate conform legii de către angajatori, dosarele de cercetare urmând a fi avizate de către I.T.M.).