Pacienții infectați cu COVID-19 care sunt internați în Spitalul Municipal Carei vor avea avea acces la asistență religioasă și vor putea fi vizitați de către membrii familiei, se arată într-un comunicat semnat de managerul spitalului careian, dr. Elisabeta Raț.

spital
Prezentăm integral comunicatul Spitalului Municipal Carei:

Urmare a publicării Ordinului Ministerului Sănătății nr.487 din 09.04.2021 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), vă comunicăm următoarele măsuri stabilite în ordinul mai sus menționat:
A. Măsuri care privesc bolnavul infectat cu SARS-CoV-2 în cazul în care prezintă simotome severe de boală
a) Pe perioada internării în unitatea sanitară, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 poate beneficia, la cerere, de asistență religioasă, potrivit specificului cultului din care face parte, și cu acordul medicului curant.
În vederea asigurarii protecției clericului și a pacientului, vizita poate avea loc în următoarele condiții:
– un singur cleric oficiant poate intra la pacient. o singură dată;
– timpul alocat serviciului religios este de maximum 15 minute;
– clericul poartă echlpament complet individual de proteclie asigurat cu titlu gratuit de către unitatea sanitară în care este internat pacientul, conform metodologiei în vigoare;
– clericul respectă toate măsurile sanitare care se impun;
– se vor folosi doar obiecte de cult care pot fi dezinfectate înainte și după utilizare, cu acordul medicului curant;
– nu sunt pemise obiecte care generează flacără deschisă/închisă sau scenteie.
În unitățile sanitare în care există clerici angajați, aceștia vor asigura asistența religioasă pentu credincioșii cultului recunoscut cu acordul căruia a fost angajat, de comun acord cu medicul curant.
K. Măsuri care privesc familia/reprezentantul legal al bolnavului infectat cu SARS-CoV-2 în cazul în care acesta prezintă simptome severe de boală
Pe perioada internării în unitatea sanitară, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 și care prezintă simptome severe de boală poate beneficia, la cerere, de vizita unui membru al familiei/ reprezentantului legal, cu acordul medicului curant.
În vederea asigurării protecției membrului familiei/aparținătorului legal, vizita poate avea loc în următoarele condiții:
– o singură persoană poate intra la pacient, o singură dată:
– timpul alocat vizitei este de maximum 15 minute;
– vizitatorul poartă echipament complet individual de protecție asigurat cu titlu gratuit de către unitatea sanitară în care este intemat pacientul, conform metodologiei în vigoare;
– vizitatorul respectă toate măsurile sanitare care se impun;
– nu este permisă introducerea niciunui obiect în zona în care sunt îngrijiți pacienții cu
COVID-19.
Mulțumim pentru înțelegere.
Cu deosebita stimă,
Manager,
Dr. Raț Elisabeta