În cursul lunii martie 2021, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 177 de controale, din care 94 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 83 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 188 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 251 măsuri pentru înlăturarea acestora, informează ITM Satu Mare.

itm

Cu ocazia celor 94 controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna martie 2021 s-au aplicat în total 56 sancţiuni contravenţionale, din care 7 amenzi în valoare totală de 126.000 lei și 49 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 114 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.
Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 38 sancțiuni (7 amenzi în valoare totală de 126.000 lei și 31 avertismente). Pentru folosirea muncii nedeclarate au fost sancționați 5 angajatori cu amenzi în sumă totală de 120.000 lei, iar pentru încălcarea altor prevederi ale Codului Muncii (art. 27 și art. 119) au fost sancționați 2 angajatori cu amenzi însumând 6.000.
Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 16 sancțiuni (avertismente) și s-au dispus 17 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.
În cursul lunii martie au fost verificați agenții de mediere (selecție și plasare) a forței de muncă în străinătate, atât cei înregistrați conform art. 8 din Legea nr. 156/2000 la Inspectoratul teritorial de muncă, cât și alte societăți comerciale având înscris în actele constitutive cod CAEN 7810 – activități de selecție și plasăre a forței de muncă .
În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 83 de controale în cursul lunii martie 2021, fiind constatate 132 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 132 sancțiuni contravenționale (11 amenzi în valoare totală de 59.500 lei și 121 avertismente). Au fost dispuse 137 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.
În cursul lunii martie au fost comunicate (de către angajatori) 10 evenimente (cercetate conform legii de către angajatori, dosarele de cercetare urmând a fi avizate de către I.T.M.).