În memoria oamenilor de cultură Francisc Pall şi dr. Neța Iercoșan, Direcția de Cultură Carei, prin directorul Bogdan Georgescu, a depus câte o coroană de flori: la bustul lui Pall Francisc, împreună cu părintele protopop Radu Filip (cel care a ridicat bustul marelui istoric) și la mormântul lui Neța Iercoșan, împreună cu soția acestuia, Ana.

comemo2 mic

La 25 septembrie 1992 s-a stins din viață istoricul Francisc Pall. Născut la 24 noiembrie 1911 la Carei, a studiat la Liceul Vasile Lucaciu din orașul nostru, unde în 1919 și-a susținut bacalaureatul. Între 1919-1933 a urmat cursurile Facultății de Litere și Filosofie din Cluj, unde a fost numit secretar și bibliotecar al Institutului de Istorie Universală și preparator universitar.
Între 1934-1936, în timp ce studia la Accademia di Romania din Roma, și-a susținut teza de doctorat cu tema Ciriaco d’Ancona e la Crociata contro i Turchi, în specialitatea de istorie medie universală și bizantinologie.
După 1936 a fost numit asistent universitar la Universitatea din Cluj, iar în anul 1944 este numit conferențiar la aceeași universitate. Titlul de profesor universitar l-a primit în 1962. În 1972 a primit titlul de profesor emerit.
Opera sa încorporează contribuții fundamentale în problemele pe care le-a abordat: cruciadele, efortul anti-otoman al popoarelor din Balcani, umanismul și reforma religioasă, viața și personalitatea episcopului Inochentie Micu-Klein, căruia i-a dedicat trei volume de studii.

comemo2
Tot la 25 septembrie, dar șapte ani mai târziu, s-a stins din viață dr. Neța Iercoșan, director al Muzeului Orășenesc Carei. Născut în 7 decembrie 1950, a studiat la Facultatea de istorie a Universității Babeș Bolyayi din Cluj Napoca. Timp de 21 de ani a fost directorul Muzeului careian, desfășurând o activitate științifică finalizată cu studii și lucrări de specialitate publicate în zeci de reviste sau cărți. În 1999 a obținut doctoratul în istorie, dar din păcate, în același an, se stinge din viață fulgerător. A fost unul dintre cei mai apreciați oameni de cultură din municipiul Carei.

comemo1